MED-udvalgskursus styrker samarbejdet

​Efter fusionen af Reumatologisk og Infektionsmedicinsk Klinik stod vi med et  sammenbragt MED-udvalg med forskellige  traditioner. Et MED-startkursus gav klarhed over opgaverne og nye fælles rammer for arbejdet.
​Af: Sygeplejerske, medlem af lokal-MED Gitte Roldkjær, Klinik for Reumatologi og Infektionsmedicin

Efter fusionen stod vi med et stort sammenbragt MED-udvalg med forskellige traditioner, og MED-møderne bar mest præg af at være informationsmøde fra A- til B-siden. Men vi ville mere, og derfor besluttede vi os for at deltage på et 2-dages MED-startkursus for at få inspiration til arbejdet og klarhed over opgaverne. 

Nye tiltag og vaner

Vi fik klarhed over formen af møderne med ny forretningsorden, ny dagsorden og blev inspireret til at skrive referat under mødet. Vores opgaver og muligheder blev synliggjort. Lige nu arbejder vi på at få personalet mere interesseret i MED arbejdet og blive en aktiv del af det. Derfor gør vi en indsats for at synliggøre MED-udvalgets arbejde. Bl.a. ved at dagsorden hænges op 14 dage før mødet - med mulighed for at komme med emner til dagsorden. Og referat af mødet hænges efterfølgende op, så personalet kan læse det. 

Bedre samarbejde og større engagement
Når flere klinikker bliver slået sammen til én, og ikke er placeret under samme tag, kan tilhørsforholdet til hinanden virke fjernt. Vi kom til kurset som en splittet gruppe, der var lidt forvirrede om vores opgaver - og gik derfra som en samlet gruppe med et stort engagement og indblik i MED-arbejdet. 

Ønsker I at blive klogere på hvad MED-udvalget kan bruges til og fremme samarbejdet på tværs af faggrupper, kan vi varmt anbefale et MED- startkursus!
  Redaktør