Læge fra Rigshospitalet modtager forskerpris

​Martin Blomberg Jensen fra Rigshospitalets Klinik for Vækst og Reproduktion er dette års modtager af Brdr. Hartmanns Fonds Diplompris på 150.000 kr.

Prisen tildeles personer, der forventes at ville præstere en værdifuld indsats inden for det danske samfund. De pågældende personer må have vist lovende resultater af almindelig samfundsmæssig værdi inden for sociale, humanitære, videnskabelige eller kulturelle områder.

Martin Blomberg Jensen tildeles prisen for sin store forskningsindsats i forhold til at undersøge sammenhængen mellem genetiske variationer, livsstils- og miljøpåvirkninger i relation til vækst- og pubertetsforstyrrelser, testikelkræft og mandlig infertilitet.

Et særligt vigtigt videnskabeligt interesseområde har været betydningen af D-vitamin for den mandlige fertilitet (forplantningsevne). Martin Blomberg Jensen og hans gruppe af forskere har fundet, at der er en sammenhæng mellem mandens mængde af D-vitamin i blodet og sædcellers evne til at bevæge sig.

I en anden undersøgelse har man påvist en sammenhæng mellem mængden af sædcellers D-vitamin-justerende enzym, CYP24A1, og sædkvaliteten. Disse resultater har interessante perspektiver i forhold til den eventuelle nytte af D-vitamin kosttilskud og betydningen af soleksposition/brug af solcreme for den mandlige fertilitet.

Martin Blomberg Jensen forsvarede sin doktordisputats med titlen "Vitamin D and Male Reproduction" i august 2014. Disputatsen er publiceret i sin helhed i det anerkendte, internationale tidsskrift Nature Reviews Endocrinology.

Martin Blomberg Jensen er aktuelt ansat på Harvard i Boston, hvor han de næste år er ved at opbygge et større samarbejdsprojekt mellem Rigshospitalet og Harvard omkring samspillet mellem knogle- og testikelsystemet. Projektet støttes økonomisk af Forskningsrådet, Kræftens Bekæmpelse og forskellige private fonde.

Redaktør