Hvad laver forløbkoordinatorerne

​Formålet med at indføre forløbskoordination for kræftpatienter handler om at skabe sammenhæng i patientforløbene. Som tværgående forløbskoordinatorer arbejder vi med at øge sammenhængen.​
Af: Forløbskoordinator Pauline Thomsen, Finsencentret

Kontaktmulighed i overgangene

Alle patienter, der henvises til Onkologisk Klinik, får udleveret information om muligheden for at kontakte en forløbskoordinator, hvis der skulle opstå behov for kontakt inden modtagelsen i klinikken. Denne mulighed bliver flittigt brugt af patienter, der har brug for hjælp, vejledning, støtte eller direkte informationer om, hvordan ”systemet” fungerer. Patienterne sætter stor pris på at have mulighed for en personlig kontakt til hospitalet i de situationer, hvor de befinder sig i overgangen mellem to afdelinger. På dette tidspunkt er patienten nydiagnosticeret og har ofte uafklarede spørgsmål, som dukker op efter den korte samtale, der afslutter et udredningsforløb.

 Overvågning af komplekse forløb
Erfaringen viser, at fejl i patientforløb ofte opstår, når en patient i et kræftforløb bliver tilknyttet flere afdelinger end dem, der normalt indgår i et pakkeforløb. I Onkologisk Klinik er det et tilbud til alle klinikkerne, at de kan henvise et komplekst patientforløb til overvågning ved forløbskoordinationen. Ved overvågningen sikres, at forløbet går som planlagt, og der holdes kontakt til patienten undervejs. 

Sundhedsstyrelsens kræftpakker

En stor hjælp til at opnå sammenhæng i patientens behandlings-forløb er de ”kræftpakker”, der er beskrevet af arbejdsgrupper under Sundhedsstyrelsen. En del af arbejdet som forløbskoor-dinator er derfor rettet mod at støtte klinikkens arbejde med forløbstiden mellem afsluttende udredning og opstart af behand-ling. Samt at undersøge, hvordan overgangene kan forbedres mellem specielt de udredende afdelinger og Onkologisk Klinik. 

En god dag 

Èn af dem, hvor det lykkes at få enderne til at mødes, og jeg hos den enkelte patient kan høre, at det lykkes at få vores system til at spille sammen med det liv, der skal leves undervejs. 

​Fakta om forløbskoordinationen
Vi er fire forløbskoordinatorer i onkologisk klinik som er tilknyttet forskellige diagnosegrupper:

  • Charlotte Topp: Gynækologisk kræft samt brystkræft, Tlf: 5-0476
  • Anne Bjerrum: CNS, Urologi samt ukendt primær tumor,Tlf: 5-0674
  • Tanja Le Grønberg:Øvre og nedre GI, Tlf: 5-0513
  • Pauline Thomsen:Lungekræft samt hoved- halskræft, Tlf: 5-0517

​​​​
Redaktør