Fjernvarme sænker hospitalers miljøbelastning

Første skridt i Rigshospitalet og Glostrup Hospitals samlede plan om at overgå til fjernvarme blev realiseret, da Glostrup Hospitals to store gaskedler, der har holdt hospitalet varmt siden 1990’erne, blev slukket d. 23. februar 2015. 

Ved skiftet til fjernvarme kan Glostrup Hospital se frem til en markant besparelse på 1.500 tons CO2 - ca. 17 % af hospitalets samlede energirelaterede CO2-udledning. Det svarer til omkring 100 danskeres samlede årlige CO2-udledning. Hospitalet mindsker også belastningen af nærmiljøet, idet hospitalets skorsten ikke længere vil udlede forsurende gasser.​

På Rigshospitalet er der tilsvarende planer om inden for de kommende år at konvertere fra damp til vandbaseret fjernvarme i samarbejde med HOFOR. Det forventes, at hospitalets 16 dampbaserede varmecentraler vil være udskiftet til fjernvarme i 2018. 

- Konverteringen til fjernvarme på de to matrikler er et stort skridt på vejen til at opfylde Region - og miljøbelastning i hovedstadsregionen, siger Morten Christiansson, drifts- og projektchef på Glostrup Hospital. 

Han bakkes op af Lars Buhl, souschef i Servicecenteret på Rigshospitalet, der fortæller, at det forventes, at Rigshospitalets varmeforsyning vil være CO2-neutral i 2025, hvor varmeproduktionen omstilles til biomasse.

Redaktør