Farvel til Reumatologien - tak for godt samarbejde

​Det er med vemod, at Finsencentret skal tage afsked med det Reumatologiske speciale den 1. april 2015. Reumatologien har meget dygtige og dedikerede medarbejdere, som absolut vil patienterne det bedste på alle måder, og det lykkes.
​Af: Centerdirektør Leif Panduro Jensen og centerchefsygeplejerske Jeanette Bech

Årsag 

På grund af fusionen mellem Rigshospitalet og Glostrup Hospital sammenlægges Reumatologien på Rigshospitalet med Videnscenter for Reumatologi og Rygsygdomme i Glostrup under HovedOrtoCentret.

Det får HovedOrtoCentret

Vi overdrager Reumatologien til HovedOrtoCentret med stolthed, idet det er en yderst velfungerende klinik med meget dygtige og dedikerede medarbejdere, som absolut vil patienterne det bedste på alle måder, og det lykkes virkelig. Det lykkes, fordi der er en kultur i klinikken, hvor medarbejderne på alle niveauer er positive, lyttende, kreative, udviklingsorienterede og altid er af den opfattelse: ”Det skal vi nok klare og vi står sammen om opgaven og udfordringerne”.

Geografi og ledelse 

Reumatologiens sengeafsnittet 3062 og ambulatoriet 4242 forbliver geografisk, hvor de er på Blegdamsvej matriklen.

Reumatologiens nye klinikledelse består af klinikchef Henrik Røgind og oversygeplejerske Tine Lundbak, som begge kommer fra Glostrup.
Oversygeplejerske Eva Westphal forbliver i Infektionsmedicinsk Klinik, men resten af dette år har Eva generøst tilbudt hjælp i fusionsperioden på Blegdamsvej matriklen.

Et stort tab for Finsencentret

Resten af Finsencentret ønsker jer alle i Reumatologien held og lykke med den nye tilknytning og tak for et fantastisk inspirerende samarbejde gennem alle årene, vi kommer til at savne jer alle.

Tak for et oprigtigt godt samarbejde med alle i det Reumatologiske speciale.


Redaktør