Brug af magnetstave ved rygoperationer af børn med skoliose betyder færre bedøvelser

Når børn med alvorlig skæve rygge skal opereres, har de hidtil fået indsat stave, som skal forlænges ca. hvert halve år. En ny mere skånsom metode med magnetstave giver fordele for både børn, forældre og sundhedsvæsen – de tidligere 8-12 bedøvelser kan undværes.

Fo​rlængelsen af rygstave ved hjælp af magnet uden på kroppen

Når et barn stadig vokser og samtidig har en alvorlig skæv ryg (skoliose), rummer det en risiko at stivgøre og rette ryggen op. Barnet risikerer ikke at blive så høj, fordi væksten i det stivgjorte område i ryggen stopper, og brystkassen bliver ikke stor nok til, at blodet kan ilte tilstrækkeligt. 

Tidligere indsatte man ved operation i ryggen en stav (eller stave), som skulle forlænges ca. hvert halve år i takt med, at barnet voksede. Før hver operation skulle barnet bedøves, og forældrene skulle hver gang tage fri fra arbejde i en til to uger for at passe barnet efter operation. Proceduren skulle gentages gennem en årrække, indtil barnet var gammelt nok til en afsluttende operation, hvor ryggen kunne stivgøres. En ny metode har ændret på dette. ​

Bedøvelse ikke nødvendig

- Nu opererer vi børn ved hjælp af en ny metode med magnetstave. Det betyder, at vi undgår at skulle bedøve dem hvert halve år. Nu sker forlængelsen af stavene ved, at vi sætter en magnet uden på kroppen. Ved hjælp af magneten kan vi foretage en sikker og kontrolleret forlængelse af de stave, vi har indsat ved operation, fordi stavene påvirkes af magneten – og det vel og mærke uden, at det er nødvendigt at bedøve og operere barnet gentagne gange på traditionel vis. Det siger sektionsleder, overlæge, Ph.d. Martin Gehrchen på Rygsektionen i Ortopædkirurgisk Klinik i HovedOrtoCentret og forklarer:

- Magnetstavene anvendes tilen udvalgt gruppe af patienter med alvorlige skævheder i ryggen. Det drejer sig typisk om børn i alderen 3-12 år.​

Magnetic Expansion Control

Teknikken hedder Magnetic Expansion Control, den benyttes flere steder i udlandet og er ikke ny. Det nye er, at Rigshospitalet har taget teknikken i brug og allerede efter to operationer kan se en række fordele. Rygsektionen har derfor planlagt yderligere tre operationer i marts og yderligere to inden sommer.

- Vi forventer os meget af den nye løsning. Derfor har vi også sammenlignet behovet for ressourcer ved den traditionelle metode og den nye teknologi med magneter. Det viser sig, at den nye metode rummer en rigtig god sundhedsøkonomi i forhold til den tidligere behandling, fortællerMartin Gehrchen.​

Få gener for børnene

For børn, der får indopereret magnetstaven, er generne relativt få. Når staven først er indopereret, skal den blot forlænges, mens barnet vokser. Forlængelsen finder typisk sted med otte ugers mellemrum afhængig af grundlidelse og størrelse på skævheden og kurven i ryggen, men forlængelsen kan også foretages oftere eller sjældnere.

- Børnene er selvfølgelig mere stive iryggen, end de ellers ville være. Det skyldes de indopererede stave, men ryggen kan stadig bevæges under og over de indopererede stave. Det er naturligvis ikke muligt at forlænge staven i det uendelige, derfor kan det i nogle tilfælde blive nødvendigt at udskifte stavene. Og der er ingen risiko ved forlængelserne, og for at stavene bliver for lange, for der er indbygget et ”sikkerhedsstop” i staven, siger overlæge, Ph.d. Martin Gehrchen.

I princippet skal børnene have magnetstavene i ryggen, så længe de vokser, og indtil de er gamle nok til en egentlig afsluttende operation, hvor ryggen endelig kan stivgøres og rettes op.​

Løbende kvalitetskontrol

Rygteamet i Ortopædkirurgisk Klinik, hvor Martin Gehrchen er daglig leder, har da også fået positiv respons på de allerede gennemførte operationer, ligesom røntgenbilleder af ryggens  kurver dokumenterer, at metoden virker efter hensigten.

- Internationalt er der gennemført en del af disse operationer, og vi lytter selvfølgelig meget til andres erfaringerog deltager selvsagt i relevante møder, ligesom vi har meget tætte internationale relationer omkring brugen af den nye teknik.

- På Rigshospitalet er det dog allerede en stor gevinst, at børnene ikke skal opereres hvert halve år, og at dennye teknik er langt mere skånsom, siger Martin Gehrchen og tilføjer, at en tilsvarende teknik med magnetstave også bruges til børn, der skal have foretaget forlængelse af ben.  ​​
Redaktør