Allan Andersen bliver klinikchef for ny samlet Neurologisk Klinik

​Den nye klinikchef for Neurologisk Klinik, overlæge Allan Andersen ser et stort potentiale i, at neurologien på Glostrup Hospital og Rigshospitalet nu bliver slået sammen.

Med fusionen bliver Neurologisk Klinik på Rigshospitalet og Neurologisk Afdeling på Glostrup Hospital lagt sammen til en stor klinik under Neurocentret. Den nye Neurologisk Klinik får overlæge Allan Andersen som klinikchef. 

”Neurologien på det nye Rigshospital står med et enormt potentiale. Sammen dækker vi nu alle subspecialer inden for neurologien og får væsentligt større volumen på mange af områderne. Fremadrettet handler det nu om at samle de afsnit og afdelinger, der hænger naturligt sammen og dermed udnytte den enorme power, vi nu får.” 

”Vi bliver så store, at vi skal passe på ikke at få for meget top-down-styring. Derfor bliver en af opgaverne i klinikken at delegere ansvaret ud til de forskellige afdelinger og afsnit. Samtidig skal vi være åbne for at lære af hinanden ved eksempelvis at tage på studiebesøg hos hinanden og lære af best practice,” siger Allan Andersen. ​

Den nye klinikledelse

Allan Andersen indgår i klinikledelsen for Neurologisk Klinik med oversygeplejerske Mette Egelund på Rigshospitalet, Blegdamsvej og oversygeplejerske Jette Bernbom på Rigshospitalet, Glostrup. Den nye klinikledelse træder i kraft 1. april. 

Allan Andersen har siden 1. februar været fungerende klinikchef for Neurologisk Klinik på Rigshospitalet, Blegdamsvej. Samtidig med at han er fortsat i sin stilling som ledende overlæge for Neurologisk Afdeling på Rigshospitalet, Glostrup. 

Redaktør