Akkreditering

​Vi er rigtig glade for at meddele, at Rigshospitalet er 'Midlertidigt akkrediteret'.
​Af: Farmaceut Dinne Leth-Miller, Centerledelsen

​Rigshospitalets surveyresultat er nu behandlet af Akkrediteringsnævnet, og vi er rigtig glade for at meddele, at Rigshospitalet er 'Midlertidigt akkrediteret'. Det betyder, at Rigshospitalet ikke skal​​​​​ have genbesøg. For at blive akkrediteret (uden bemærkning) skal hospitalet indsende dokumentation indenfor tre måneder om hjertestopundervisning, effektvurdering af smertebehandling, temperaturkontrol i medicinrum og fastsættelse af mål og monitorering af rehabilitering. 
Redaktør