Nyt nationalt forskningscenter i Intensiv Medicin

​Forskningscentret skal afprøve om de behandlinger, vi giver til millioner af intensivpatienter, samlet set gavner. En 5-årig bevilling fra Innovationsfonden, seks akademiske partnere og 50 internationale intensivafdelinger skal sikre gennemfø​relsen af tre store kliniske forsøg og en forbedret udnyttelse af forsøgsdata​​

Hver fjerde intensivpatient dør, og dem der overlever har betydelige problemer i måneder til år efter udskrivelsen. Behandlingen af de svært, kritisk syge patienter bygger kun i mindre grad på viden opnået i forsøg af bedste kvalitet. Det skal et unikt samarbejde nu rette op på, et samarbejde som har resulteret i oprettelsen af CRIC - Centre for Research in Intensive Care -, der fysisk ligger på Rigshospitalet.

Partnerskab skal koordinere
CRIC er et partnerskab mellem intensivafdelingerne på Rigshospitalet og universitetshospitalerne i Aarhus og Aalborg, Copenhagen Trial Unit, Biostatistisk afdeling på Københavns Universitet og Kommunernes og Regionernes Analyseinstitut, KORA. Innovationsfonden har bevilliget 36 mio. kr. til forskningscentret, mens partnerne og de deltagende intensivafdelinger yder egenbetaling svarende til 12 mio. kr.

CRIC skal koordinere tre store kliniske forskningsprogrammer, der alle indeholder et stort klinisk forsøg. Forsøgene skal samlet inkludere 10.000 patienter på intensivafdelinger i alle danske regioner og i Europa og teste virkninger og bivirkninger af henholdsvis forebyggelse af stressbetinget mavesår, iltbehandling ved svært lungesvigt og antipsykotisk behandling ved delirium.

CRIC skal forbedre metoder 

Og så skal CRIC forbedre metoderne til at analysere og pulje resultaterne af kliniske forsøg. På den måde kan den bedste og dokumenterede viden om specifikke behandlinger kumuleres og formidles til de læger og sygeplejersker, der behandler de sygeste patienter på hospitalet.

CRIC skal også overvåge implementeringen af resultaterne af de kliniske forsøg i et årligt punkt-prævalens program, hvor de deltagende intensivafdelinger skal registrere behandlingerne givet i den kliniske hverdag. Med andre ord, når resultaterne af forsøgene ud til patienten i sengen? 

Forsøg har gjort en forskel
 
​​​​Vi har med stor succes gennemført store forsøg af væskebehandling og blodtransfusion til patienter med blodforgiftning. Resultaterne har virkeligt gjort en forskel, så det er fantastisk, at vi nationalt får mulighed for at fortsætte med klinisk forskning af allerhøjeste kvalitet. Patienterne og intensivafdelingerne vil få stor gavn af CRIC. Det siger professor Anders Perner, Klinik for Intensiv Terapi på Rigshospitalet og akademisk leder af CRIC.

Forskningscentret er åbnet
CRIC har til huse i Copenhagen Trial Unit på Rigshospitalet på Tagensvej, hvor de CRIC-ansatte med projektleder Birgit Agerholm Larsen og projektsygeplejerske Helle Kjeldsen i spidsen har stor gavn af synergien med de 16 CTU-ansatte, der alle arbejder med planlægning og gennemførelse af kliniske forsøg og systematiske reviews, dvs. syntese af forsøgsresultater.

- En af de vigtigste opgaver for os i CRIC bliver at fremtidssikre forskningscentret, så det kan fortsætte – også efter 2020. Der er masser af opgaver at tage fat på, for intensivpatienter får mange forskellige behandlinger og har mange forskellige komplikationer. Hvor mange af disse komplikationer, der fx er bivirkninger til givne behandlinger, ved vi reelt ikke. Det vi imidlertid ved er, at den samlede byrde af svær, kritisk sygdom er så stor både for den enkelte og for samfundet, at det kræver en vedvarende indsats på internationalt niveau at forbedre behandlingen, siger Anders Perner​.​

CRIC’s kliniske forskningsprogrammer:
1. Stress ulcusprofylakse
2. Iltbehandling af svært lungesvigt
3. Antipsykotisk behandling af intensivt delirium

CRIC’s metodeprogrammer:
1. Forbedret meta-analyse
2. Forbedret analyse af tidsafhængige data fra kliniske forsøg
​3. Sundhedsøkonomiske analyser af forsøgsresultaterne​

Redaktør