Børnekirurgisk Klinik opkvalificerer sygeplejersker i at behandle smerter med lattergas og fantasirejser

​Hver dag er der børn på Børnekirurgisk Klinik, der skal igennem en smertefuld procedure som at have indsat eller skiftet et kateter i kroppen eller have fjernet sting fra et operationssår. Og det kan gøre ondt.

​Derfor har der gennem mange år været et stort fokus på smertebehandling i Børnekirurgisk Klinik ud fra en strategi om at god behandling kræver et godt samarbejde med børnene, og målet er at undgå fastholdelse af børn, så de ikke lider overgreb og får traumer. 


Et nyt tiltag i Børnekirurgisk Klinik skal sikre, at alle 25 sygeplejersker kan give de syge børn lattergas og tage dem med på en fantasirejse, så oplevelsen af smerterne ved en procedure formindskes, og børnene bliver bedre i stand til at samarbejde om proceduren, så ingen børn skal fastholdes mod sin vilje.  Hidtil har klinikken ringet til Børnesmertesygeplejerskerne i Børnesmerteenheden i Juliane Marie Centret, hvis der var brug for hjælp til afledning af et barn ved en smertefuld procedure eller behandling. Det kan de st​adig gøre, men sygeplejerskerne vil efter oplæringen nu også selv kunne hjælpe børnene og familierne og har dermed kun behov for at kalde på børnesmertesygeplejerskerne ved brug for supervision, hjælp eller feedback. Det vil på sigt spare både tid og ressourcer, håber klinikken.


Det nye tiltag betyder, at alle 25 sygeplejersker i Børnekirurgisk Klinik skal igennem et undervisningsforløb, der består af to dele; en teoretisk del og en praktisk del. Den teoretiske del står Børnesygeplejerske Gitte Aagård fra Rigshospitalets Børnesmerteenhed i Anæstesi- og Operationsklinikken for sammen med konsulent Hans Løber fra lattergasfirmaet AGA. Denne del består i at give sygeplejerskerne den nødvendige vide om lattergas i forhold til både mængde, form, funktion og virkning. I den teoretiske del bliver sygplejerskerne også undervist i, hvordan man bedst holder masken, hvor tæt og hvor lang tid etc. Der vil også være undervisning i fantasirejser og samarbejde med børn. 

Fantasirejsen udgør et centralt omdrejningspunkt i samarbejdet med børn og mindske oplevelsen af smerte. Fantasirejser er et redskab, som de fleste sygeplejersker kender som en del af den pædiatriske sygepleje. Lattergas vil i det nye set-up kun blive givet gives samtidig med, at barnet også hjælpes til at mestre proceduren ved at blive inviteret med på en fantasirejse sammen med sygeplejersken.

Den praktiske del af kurset består i, at alle sygeplejersker skal ud i praksis minimum to gange; Første gang for at observere, hvordan en af de to erfarne børnesmertesygeplejersker på Rigshospitalet giver børn lattergas og tager dem med på fantasirejse. Anden gang for selv at prøve at give et barn lattergas under supervision af en af de erfarne børnesmertesygeplejersker.  Hele set-up’et kræver en nøje planlægning i klinikken, så alle om morgenen ved, hvilken sygeplejerske, der er udpeget til at skulle kunne tage af sted for at observere eller afprøve teknikken i praksis, når/hvis det bliver aktuelt. For at understøtte sygeplejerskernes oplæring og kompetencer efter forløbet, er der udpeget  fire ambassadører i klinikken – to aftenvagter og to dagvagter - som med lidt ekstra oplæring vil kunne bistå de andre sygeplejersker i klinikken, som har brug for lidt støtte og hjælp de første gange. 

Målet med kompetenceudviklingen af sygeplejerskerne i at kunne bruge lattergas og fantasirejser er både, at de hurtigt kan hjælpe og støtte de børn, der har brug for det, og at behandlingsprocedurer, som er smertefulde, hurtigere kan overstås - med børn, der samarbejder og har mindre ondt. Til gavn for både børnene, familierne og personalet.
 

​ Trine Spiegelhauer, funktionschef
Børnekirurgisk Klinik

Redaktør