Rigshospitalet del af stor indsats på fertilitetsområdet

​En bevilling fra EU på 57,5 mio. kr. til en samlet dansk-svensk indsats mod ufrivillig barnløshed betyder, at Rigshospitalet får mulighed for at styrke indsatsen mod ufrivillig barnløshed i tæt samarbejde med Skånes Universitetssygehus i Malmø og hospitalerne i Herlev, Hvidovre, Bispebjerg og Holbæk.

I alt 13 afdelinger deltager ud fra devisen om, at alle ikke skal kunne det samme, men sammen leverer deltagerne et tilbud på højeste internationale niveau til dem, som er ramt af ufrivillig barnløshed. 

Baggrunden for bevillingen er, at fødselstallet er faldende i EU, og europæerne har svært ved at få de børn, de gerne vil have. Derfor vil en række parter nu udvikle Øresundsregionen til et internationalt kraftcenter for behandling af ufrivillig barnløshed. EU investerer 57,5 mio. danske kroner i det dansk-svenske forsknings- og sundhedsprojekt kaldet ReproUnion, og oveni EU-midlerne kommer et tilsvarende beløb fra Region Skåne, Region Hovedstaden og Region Sjælland, universiteterne i København og Lund samt fra medicinalfirmaet Ferring, der har forskningshovedsæde i Ørestaden.

Rigshospitalet er et af behandlingsstederne under ReproUnion og bliver en del af den store indsats. Ud over Fertilitetsklinikken deltager også Klinik for Vækst og Reproduktion samt Reproduktionsbiologisk Laboratorium i projektet.

Klinikchef for Fertilitetsklinikken, Søren Ziebe siger om bevillingen, der blandt andet betyder, at der oprettes ni ph.d.-stillinger på Rigshospitalet: ”Dette giver os en unik mulighed til at forske i årsagerne til reproduktive sygdomme og til behandlingen af dem. Når vi bliver klogere, kan vi også behandle bedre og mere præcist, rådgive bedre og forebygge bedre. Det er et stort projekt og helt unikt, at vi får denne synergieffekt mellem danske og svenske eksperter. Det er en stor fælles indsats, der skal hjælpe familier ramt af ufrivillig barnløshed”. 

Ud over forskningsprojekterne betyder bevillingen for Rigshospitalet, at fertilitetsrådgivningen udvides, og at der initieres forebyggende indsatser på tværs af Øresund.

For yderligere information, kontakt Klinikchef for Fertilitetsklinikken på Rigshospitalet Søren Ziebe, tlf.: 35 45 49 97. Læs mere om indsatsen her 
Redaktør