Lena Specht er ny koordinerende professor

​Professor, overlæge, dr. med. Lena Specht, Onkologisk Klinik, har pr. 1.4.2015 overtaget funktionen som koordinerende professor i Finsencentret. 

​Lena overtager funktionen efter professor, overlæge, dr. med. Søren Jacobsen, Reumatologisk Klinik, i forbindelse med Reumatologisk Kliniks flytning til Hoved-Orto-Centret. 

Den koordinerende professor har ansvaret for at koordinere og lokalt organisere samarbejdet mellem hospitals- og klinikledelser på den ene side og Institut for Klinisk Medicin (IKM) på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på den anden side. Desuden varetages møder blandt centrets professorer og lektorer, som også er ansat ved IKM. Lena Specht er udpeget af dekanen for en 5-årig periode. 

Redaktør