Kvalitetspris til hoved-halskræftforløb

​Kortere tid fra henvisning til behandlingsstart og hurtigere overgang fra operation til onkologisk efterbehandling for patienter med hoved-halskræft er resultatet af et samarbejde mellem fem klinikker. Nu har de fået Region H’s kvalitetspris.

Kvalitetsprisen skabte glæde

​Fra venstre: Forløbskoordinator og sygeplejerske Bodil Meier Andersen, Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik, overlæge Katalin Kiss, Patologiafdelingen, overlæge Claus Andrup Kristensen, Onkologisk Klinik og overlæge Birgitte Charabi, Øre-næse-halskirurgisk Klinik. Foto: Lasse Bruun Jonassen​​​​

Af Gitte Caspersen, afdelingssygeplejerske Onkologisk Klinik, team 6

Team 6 i Onkologisk Klinik har sammen med fire andre klinikker på Rigshospitalet modtaget Region Hovedstadens kvalitetspris 2015 for vores arbejde med at optimere behandlingsforløbet for hoved-halskræftpatienter. Samarbejdet har blandt andet betydet, at tiden fra henvisning til behandlingsstart er nedsat fra 36 til 26 dage, at patienter med hoved-halskræft får tid til behandling eller videre udredning med hjem samme dag, de får svar, og at patienter kommer hurtigere i gang med onkologisk efterbehandling efter operationen.

​​Fælles konference giver bedre overgang

Overgangen mellem klinikker skaber ofte ophold i forløbet og uklarhed for patienten, derfor har vi i hoved-halskræftforløbet indført en multidisciplinær konference mellem kirurger og onkologer, hvor patienten deltager. Samme dag får de patientundervisning og en ny tid til besøg i ambulatoriet. Vi har også omstruktureret forløbet, så patienterne kan starte strålebehandling inden for 11 dage. Den tætte opfølgning og direkte overlevering betyder, at flere svage patienter fastholdes i deres behandlingsforløb.

​​​Anerkendelse skaber arbejdsglæde

Gevinsten var kr. 75.000,00 og et meget flot diplom. Diplomet er ved at blive mangfoldiggjort i 3 eksemplarer og så skal de pryde væggene i vores afdelinger, for som patienterne i vores brugerpanel sige: ”I må gerne prale af jeres bedrifter”.

Det har været fantastisk at blive anerkendt for vores arbejde og vi er meget stolte i team 6. Vi nyder al opmærksomheden fra direktion, centerledelsen og klinikledelsen, og vi vil gerne selv takke bookingen i Afsnit for Stråleterapi – uden jer var Region Hovedstadens kvalitetspris 2015 ikke kommet i hus. 

​Så hvad nu?

Vi kan ikke svare for vores samarbejdspartnere, men i team 6 hviler vi ikke på laurbærerne. Vi har allerede planlagt et nyt tværfagligt projekt, hvor de interne arbejdsgange vil være i fokus. Selv om vi gør det rigtig godt i tilrettelæggelsen af patientforløbet, vil vi arbejde med at gøre det endnu bedre.


Redaktør