Fra oktober 2015 tilbyder Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed kurser i metoden Guidet Egen Beslutning

​Alle sundhedsfaglige i Region Hovedstaden, som ønsker at arbejde med patient empowerment i praksis, har nu chancen for at komme på kursus i metoden Guidet Egen Beslutning (GEB).

Kurserne er for alle sundhedsprofessionelle, der har lyst til at få større indsigt i og praktisk erfaring med nye metoder til at samarbejde med patienter, der skal håndtere langvarige sundhedsudfordringer.


På kurserne vil de sundhedsprofessionelle få indsigt og praktisk erfaring med, hvad der kan stå i vejen for at virkeliggøre empowerment i praksis og lære gode måder at overkomme disse barrierer på.

Kurserne i metoden Guidet Egenbeslutning består bl.a. i, at kursisterne skal lære at anvende en række refleksionsark sammen med patienten, og kursisterne skal arbejde med at tilpasse arkene til netop deres patientgruppe. Metoden er veldokumenteret og brugt i praksis mange steder på bl.a. Rigshospitalet. Kurserne varer 4 dage – to dage i efteråret 2015 og to dage i foråret 2016 og er åbne for alle sundhedsfaglige i Region Hovedstaden, der ønsker at styrke deres kommunikationskompetencer i mødet med patienter, der skal håndtere langvarige sundhedsudfordringer. Før kurset vælger kursisten to patienter, som man gerne vil forsøge at give et GEB-forløb og kursisten skal selv sørge for at få bekræftelse fra patienten om, at han/hun gerne vil deltage og har mulighed for det.

Forskningsleder Vibeke Zoffmann og sygeplejerske, ph.d. Mette Linnet står for kurserne i samarbejde med en række sygeplejersker, som i praksis har afprøvet metoden. Kurserne afvikles af Juliane Marie Centret og Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed i centret.


Tilme​​​​​lding

Du tilmelder dig på Regionens og Rigshospitalets kursusportal her. Alle i Region Hovedstaden er velkomne på kurserne. Kursisterne kan downloade litteratur og GEB refleksionsark til alle kursusdagene fra kursusportalen: http://kursusportalen.regionh.dk


For yderligere informati​​​​on kontakt:

Leder af Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed: ​vibeke.zoffmann@regionh.dk

Tlf.: 3545 7380

Redaktør