Journal Club for jordemødre styrker fagligheden og kompetencer i praksis

​Siden februar 2015 har 10 jordemødre deltaget i Rigshospitalets Journal Club for jordemødre for i fællesskab at læse, vurdere og diskutere forskningsresultater og evidensbaseret viden inden for obstetrikken. Det har været et stort ønske fra mange jordemødre at få denne mulighed. Deltagerne har stor gavn af at læse artiklerne i fællesskab med en kyndig vejleder og dele refleksionerne over den nye viden med andre kolleger.​

​Konceptet er enkelt: Journal club'en tilbydes alle jorde­mød­re på Rigshospitalet. Der er 5 mødegange, og man forpligter sig til at komme 4 ud af 5 gange.

Deltagerne mødes frivilligt og uden for arbejdstiden 5 måneder i træk af to timer; ved hver kursus­gang er der fokus på sa­mme jordemoderfagligt emne. I den nuværende journal club er emnet PRÆEKLAMPSI (svanger­skabs­forgif­tning). Deltagerne læser artikler med forskellige tilgange til emnet og med forskellige videnskabelige metoder: kvalitative studier, kvantitative studier, kohorteundersøgelse, metaanalyse og RCT. Dette bevirker, at emnet belyses bredt. Når kurset er afsluttet, modtager deltagerne et kursusbevis. Kurserne foregår i deltagernes fritid og kræver derfor et stort engagement fra de involverede, fortæller leder af kurset jordemoder og seniorforske Hanne Kristine Hegaard, der sammen med tovholder jordemoder Lise Anker har stået for kurset i år.

Deltagerne skal på forhånd nå at læse udvalgte artikler om emnet og notere deres vurderinger af artiklen i en læsevejledning og et vurderingsskema, der er udarbejdet til hver artikel. Hanne Hegaard og Lise Anker udvælger artiklerne og vurderingsskemaet, som sendes ud til deltagerne en uge før kursusgangen.

Deltagerne vurderer samlet, at deltagelsen i journal club'en giver dem rigtig meget både i teori og praksis. Flere af deltagerne har oplevet, at stå i en situation i praksis, hvor den nyerhvervede viden om patienternes reaktioner på præeklampsi var nyttige i forhold til at sikre god kommunikation med patienten om tilstanden og i forhold til at kunne møde patienterne på den rette måde i forhold til det seneste nye forskning viser, at patienterne har brug for. Andre har oplevet, at de blev endnu skarpere til at vurdere sjældne bivirkninger ved behandling med et medicinsk præparat, efter at de havde arbejdet med en artikel om medicinsk behandling af PRÆEKLAMPSI.

Det er vores håb, at vi kan tilbyde mange af disse kurser fremover, og vi ønsker, at RH Journal Club for jordemødre kan bidrage til, at jordemødre kan fastholde/øge en bred og evidensbaseret viden og tilgang inden for forskellige jordemoderfaglige emner fortæller chefjordemoder Rikke Nue Møller.​​
Redaktør