Implementeringsagenter sætter patientinddragelse på dagsordenen

​Vi sætter fokus på individuel patientinddragelse og kommunikationen med patienter og pårørende. For at give inspiration til arbejdet, er der udpeget Planetree Implementeringsagenter i alle afdelinger og teams. De får nu viden og redskaber, som I kan bruge hos jer.

Planetree implementeringsagenterne på kursus

Af Katrina Pitt Winther, projektleder for Planetree

Alle steder bliver der arbejdet på at forbedre kommunikationen med patienter og pårørende. Ikke fordi vi har været dårlige til det – men fordi det bliver stadigt mere komplekst at være patient – og fordi patienter og deres pårørende vil være med til at bestemme over eget liv. Der er udpeget i alt 30 Planetree Implementeringsagenter – læger, sygeplejersker og sekretærer.  Deres rolle er at fungere som ressourcepersoner ude i eget afsnit i forbindelse med lokale patientinddragelses- og Planetree-initiativer.

I tæt samarbejde med afsnitsledelsen kan implementeringsagenten fx være med til at lave undervisning og formidle viden om, hvad der er gang i rundt omkring. Hvis I søger viden om særlige emner eller Planetree-koncepter, så vil implementeringsagenten vide, hvor I kan hente viden - og hvordan I får hjælp til at komme videre.

Kursus giver nye redskaber

Om eftermiddagen den 4. og 18. juni var implementeringsagenterne på kursus, hvor de blev undervist af Charlotte Bredal Jacobsen fra Videnscenter for Brugerinddragelse og Erik Schrøder, patientrepræsentant fra vores styregruppe for Planetree. Overskrifterne for undervisningen var:
  1. Individuel patientinddragelse – begrebsapparat, metoder og kommunikationsfif
  2. Forudsætninger for forandring – hjælp til rollen som implementeringsagent

Patientinddragelse på dag​​sordenen

Det er tanken, at Planetree Implementeringsagenterne hjælper med vedvarende at sætte patientinddragelse på dagsordenen – og med at øge gejsten og lysten til, at vi bliver stadigt klogere og dygtigere på området. Det er på ingen måde meningen, at de skal gøre det alene – men sammen med kollegaer og ledelse. Alle opfordres derfor til at finde nye måder at sætte patient – og pårørendeinddragelse i system.​​​
Redaktør