Glostrup Hospital bliver til Rigshospitalet

Fra 1. juli 2015 omdøbes hospitalet efter fusionen med Rigshospitalet. Skilte, breve og patientinformation justeres i de kommende måneder

Ved årsskiftet fusionerede Glostrup Hospital med Rigshospitalet. Hospitalets nye fælles navn er Rigshospitalet, og hospitalet i Glostrup vil fremover hedde ”Rigshospitalet - Glostrup”. Navneskiftet bliver gennemført hen over sommeren.

- Med fusionen er vi Danmarks største og mest højt specialiserede hospital, og det vil vi udnytte til at skabe endnu bedre tilbud til vores patienter. For patienterne er der ingen ændringer ud over at de skal vænne sig til, at Rigshospitalet også har hjemme på Vestegnen. På langt sigt kan der være funktioner, der rokerer mellem de to adresser, for at vi kan samle eksperterne på nogle af de områder, vi i dag har to steder, siger hospitalsdirektør Per Christiansen.

Indtil videre har en række af de kliniske afdelinger fået fælles ledelse på tværs af de to matrikler, og de administrative stabe er blevet samlet. Det medicinske område er fremover knyttet til Amager og Hvidovre Hospital.

Nye skilte og breve

Fra 1. juli bliver man mødt med ”Velkommen til Rigshospitalet - Glostrup” når man ringer til hospitalet. I løbet af juli kommer der skilte med nyt navn op på selve bygningen, på oversigtsskiltene og ved Ringvejen. Opsætningen af nye skilte falder sammen med, at der i forvejen var planlagt en udskiftning af de udendørs skilte.

Allerede nu bliver Rigshospitalet - Glostrup brugt i breve til patienterne, og navnet vil også blive ændret i patientpjecer i løbet af de kommende måneder. Sidst på året bliver de to nuværende hjemmesider slået sammen til én med adressen rigshospitalet.dk.

- Vi bestræber os på at tilrettelægge navneskiftet så effektivt som muligt, men der kommer til at være en overgangsperiode, hvor patienter og pårørende kan møde både det gamle og det nye navn. Det håber jeg, de vil have forståelse for, siger Per Christiansen.

Fortsat aktivitet på hospitalet
Rigshospitalet – Glostrup vil også fremover være rammen for mange forskellige patientbehandlinger. På det medicinske område er der dog overvejelser om at flytte nogle tilbud til Amager og Hvidovre Hospital, som overtog ledelsen af dette område i forbindelse med fusionen. Hvis der sker ændringer, vil Amager og Hvidovre Hospital informere de patienter, som bliver berørt.

For yderligere information:
Kontakt hospitalsdirektør Per Christiansen på telefon 3545 5566​

Redaktør