4 nye projekter sætter fokus på empowerment af syge unge

En ny bevilling fra Egmont Fonden gør det muligt at sætte 4 nye projekter i gang, der skal sikre aktiv involvering af unge i deres sygdomsforløb og styrke deres handlekraft.

Ungdoms­me­di­cinsk Videnscen­ter (UMV) har modtaget bevillingen på knap 7 mill. kr. af Egmontfonden. Bevillingen skal bl.a. bruges til 4 nye projekter, som gennemføres i tæt samarbejde med de unge patienter og bygger ovenpå UMV’s hidtidig arbejde med unge. 

Bevillingen er øremærket fire delprojekter, der skal enga­gere de unge aktivt i deres helbred, ungdomsliv og fremtid gennem empowerment på individ-, gruppe-, og/eller orga­ni­satorisk niveau.

Derudover skal bevillingen bruges til at gennemføre et treårigt forskningsprojekt: ’Syg, men først og fremmest ung’, der undersøger betydningen af en samlet, tidlig og omfattende tværfaglig ungdomsmedicinsk indsats. Resulta­ter­ne skal anvendes som grundlag for landsdækkende anbefalinger for ungevenlige forbedringer.
 

De fire nye empowerment-​projekter er:


  1. Digitaliseret dokumentation af den socialpædagogiske indsats i interaktion med den unge: Udvikling af en Logbog/App, som består af to interagerende Apps: En blogg/app til de unge til infor­mationer, overblik og refleksioner, samt en logbog/app til socialpædagogisk målsætning, registrering, dataindsamling og evaluering.

  2. LIFE: Et struktureret ét-årigt ’ung til ung’ forløb, hvor håndtering og mestring af sygdom understøttes i grupper med andre unge. Derudover uddannes unge, der har været i gruppeforløb, som støtte­personer for unge.

  3. Pop-Up HR BERG: Udvikling af et tilbud for indlagte unge på Rigshospitalet, der ikke kan komme i HR BERG: Indsatsen er også målrettet ’Kræftværket’ (et samarbejdsprojekt mellem Finsencentret og JMC for unge i alderen 15-29 år)

  4. Organisering af hospitalernes ungepaneler i en lands­dækkende organisation, ungepanel.dk. Organi­sationen vil samarbejde med Unge Patienter, og bl.a. arbejde med kro­nisk syge unges muligheder for at gennemføre videre­gå­en­de uddannelser.Leder af Ungdomsmedicinsk Videnscenter
​Charlotte Blix
Redaktør