En typisk arbejdsdag for vores Planetree projektleder

​I Finsencentret arbejder vi i disse år på at inddrage patienter og pårørende, hvor det giver mening. Projektleder Katrina Pitt Winther giver her et lille indblik i, hvad hun går og laver en typisk arbejdsdag.

Af Katrina Pitt Winther, projektleder for Planetree 

Kl. 8.30: Introduktion til nye medarbejdere. På den månedlige ’intro’ underviser centerledelsen og jeg nye medarbejdere i, hvordan vi arbejder med patientinddragelse. Der er stor ledelsesopbakning omkring Planetree projektet, og det er fedt at mærke de nye medarbejderes interesse. Som afrunding på undervisningen beder vi de nye medarbejdere om at udfordre os, mens de stadig har det friske, undrende blik på tingene. For som patienterne fortæller os, så er det de små ting, der kan gøre en stor forskel, hvis vi altså lægger mærke til dem.

Kl. 10: Stabsmøde. Hver tirsdag får vi relevant information og lejlighed til at drøfte og koordinere opgaver. I dag snakker vi om de data, vi nu indsamler i forbindelse med Ventet og Velkommen. De data skal på de driftsmålsstyringstavler, som kommer i alle afsnit, og gør det forhåbentligt tydeligere for os alle, hvad vi fokuserer på – og giver mulighed for at involvere flere medarbejdere i at finde gode løsninger.

Kl. 11: Møde om ændrede arbejdsgange for teamsekretærerne i forbindelse med NY MODTAGELSE på 4. sal, opgang 5 (Onkologisk Klinik). I et år har vi arbejdet på at udvikle et designkatalog som vejledning, når vi skal købe nye møbler og indrette modtage – og ventearealer. Der er ikke mange penge til indretning, men hvert år søger vi Servicecentret om penge til mindre ombygninger. I Onkologisk Kliniks team 4 + 6 bygger vi nu en fælles åben modtagelse med mange nye muligheder og gode rammer for patienterne – også uden for åbningstid. De nye rammer betyder ændrede arbejdsgange for de teamsekretærer, der modtager patienter. Derfor har vi mødtes hen over foråret for sikre fælles klare arbejdsgange. I dag mødes Anne-Grete (ledende lægesekretær), Gitte (afdelingssygeplejerske) og jeg for at få overblik over løse ender. Det er vigtigt, at teamsekretærerne kommer til at føle sig godt tilpas og får gode muligheder for at betjene patienterne i den Gode Modtagelse. Det er Planetree!

Kl. 14.00: Styregruppemøde for Planetree. For nylig har vi udvidet styregruppen med to patient-repræsentanter Erik og Kim, som sørger for et stærkt patientperspektiv. I dag har vi også besøg fra Servicecentret – fordi designmanualen for ”Ventet og Velkommen i Finsencentret” skal godkendes. Alle virker tilfredse, og min kollega Maibritt og Julie fra Servicecentret har gjort et fantastisk arbejde med at få alle taget i ed (brand, hygiejne, arbejdsmiljø, portører, elektrikere – you name it). Resultatet er et helstøbt, smukt og gennembearbejdet koncept, der – efterhånden som det kommer ud at leve – bliver til stor glæde for patienter og pårørende.

Styregruppen nikker også til planer for efteråret, hvor vi bl.a. får genbesøg af Alan Manning fra Planetree  - og hvor vi gentager ”Patientinddragelsesdag i Finsencentret”. Temaet bliver patientkommunikation og ”fælles beslutningstagen” samt pårørendeinddragelse. 

Kl. 17.15 cykler jeg hjem – i dag ret så glad og tilfreds med, hvordan tingene stille og roligt flytter sig – og de spændende opgaver, der ligger forude.

Redaktør