Driftsmålsstyring er på vej - også i Finsencentret

​Vi ser et stort potentiale i at arbejde målrettet med at optimere og forbedre udvalgte indsatsområder i det daglige arbejde, og løbende følge op på resultaterne ved tavlemøder.

Første tavlemøde i centerrådet
Af centerchefsygeplejerske Jeanette Bech og centerdirektør Leif Panduro Jensen

Region Hovedstadens samlede strategi ”Fokus og Forenkling” er ved at blive implementeret i hele regionen, herunder på Rigshospitalet og Finsencentret. Egentlig er det mere end en strategi, da den ikke kun definerer indsatsområder – hvad vi skal bevæge os hen imod – men også definerer en arbejdsmåde i form af driftsmål og tavlemøder. Så vi arbejder med strategiske elementer (fx styrket forskning) og med indsatser og opfølgning på den daglige drift i form af driftsmålsstyring og tavlemøder. 

​Hvad betyder det så konkret? 

Vi skal definere nogle områder, vi vil arbejde med at optimere og forbedre i det daglige. Nogle områder defineres centralt fra (fx bedre FMK håndtering), nogle decentralt på hospitals-, center-, klinik- eller afsnits-niveau (fx optimering af en Planetree-indsats). Metoden ligger fast, den er baseret på data, der følges i grafisk form og diskuteres ved jævnlige tavlemøder.

​​​Vi er kommet godt i gang

I Finsencentret er vi ved at være godt i gang. Der er en tavle i centerledelsens konferencerum med data på forskellige mål, og vi har haft det første tavlemøde i centerrådet mellem centerledelsen og klinikledelserne. På samme måde er der flere afsnit og teams, der er godt i gang med egne tavlemøder med data på egne definerede indsatser. Men vi mangler stadig at komme fuldt i gang, det vil ske straks efter sommeren. Undervisning i metoder er afholdt for ledere og mellemledere og tavler er hængt op eller er klar til det. Vi vil over sommeren prioritere hvilke indsatser, vi skal satse på lige nu, og hvilke vi skal lade hvile, både i Finsencentret og de enkelte klinikker.

Potentiale til noget rigtig go​dt

Der er potentiale til noget rigtig godt, hvis vi forstår at udnytte muligheden for at arbejde dataunderstøttet med meningsfulde indsatsområde og med tilpas hyppig opfølgning til, at forandringerne kan vises. 


Redaktør