Sundhedsplatformen kommer

5. november 2016 overgår Rigshospitalet og Glostrup til Sundhedsplatformen. Faglige eksperter fra Finsencentret deltager i arbejdet med at tilpasse systemet til danske forhold.
​Af kvalitetskoordinator Dinne Leth-Miller

Herlev og Gentofte er de første, der kommer til at bruge systemet i maj 2016. Men inden da er der et stort arbejde med at tilpasse det amerikanske system EPIC til danske forhold. Alle vores arbejdsgange og behandlingsregimer skal lægges ind og det gøres i samarbejde med klinikere fra begge regioner, der fungerer som faglige eksperter – hvilket inkluderer klinikere fra Finsencentret. Det betyder for eksempel, at de enkelte behandlingsregimer lægges ind i systemet, så det passer med medicinsk behandling, undersøgelser, blodprøver m.m. Eksempelvis et onkologisk behandlingsregime til brystkræft. Inden systemet tages i brug, vil der være undervisning af alt personale i løbet af efteråret 2016.

Finsencentrets​ faglige eksperter

Flere af vores kolleger arbejder for Sundhedsplatformen, enten som fastansatte udlånt i tre år eller som faglige eksperter. Vores centerdirektør Leif Panduro er champion for onkologi modulet, det vil sige sundhedsfaglig ledelsesrepræsentant. Champions opgave er at leder møderne og sikre, at der træffes beslutninger og i nogle tilfælde træffe beslutning, i de tilfælde, hvor gruppen af klinikere ikke kan blive enige.
Som faglige eksperter fra Finsen:
  • Ulla Brix Tange, overlæge, Onkologisk klinik
  • Henrik Larsen, overlæge, Onkologisk klinik
  • Peter Brown, overlæge, Hæmatologisk klinik
  • Christina Sass-Petersen, sygeplejerske, Hæmatologisk klinik
  • Rikke Bjolde Nielsen, sygeplejerske, Infektionsmedicinsk Klinik
  • Anne Bjerrum, forløbskoordinator, Onkologisk klinik
  • Dinne Leth-Miller, farmaceut, Finsencentret

Fastansatte udlånt i tre år:
  • Louise Wilki, sygeplejerske, Onkologisk klinik
  • Lisbet Kristensen, sygeplejerske, Onkologisk klinik
Du kan læse meget mere om Sundhedsplatformen på Intranettet.Redaktør