HIV gennembrud offentliggjort: Tidlig behandling forebygger AIDS og andre alvorlige sygdomme

​20. juli præsenterede professor Jens Lundgren, Rigshospitalet og Københavns Universitet, resultaterne af et banebrydende studie på en international AIDS-konference i Vancouver, Canada. De nye resultater er samtidig offentliggjort i New England Journal of Medicine. 

Tidlig behandling af personer med HIV forebygger både AIDS-relaterede sygdomme og andre alvorlige sygdomme som kræft og hjertekarsygdomme. Det viser et nyt, globalt studie. Jens Lundgren, professor på Københavns Universitet og leder af CHIP og Rigshospitalets Klinik for Infektionsmedicin, er en af hovedkræfterne bag studiet.

- Resultaterne viser, at tidlig behandling ikke bare reducerer antallet af infektioner, hvilket især er en fordel i lavindkomstlande, men også signifikant forebygger risikoen for andre sygdomme som kræft og hjertekarsygdomme i højindkomstlande, siger Jens Lundgren.

Han præsenterede de videnskabelige resultater 20.juli ved "International AIDS Society Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention" i Vancouver, Canada.

Resultaterne blev efterfølgende drøftet i en paneldebat med deltagelse af bl.a. USA's AIDS ambassadør, lederen af WHOs HIV afdeling samt ledende regeringsrepræsentanter fra Sydafrika og Kina.

I dag er der omkring 35 mio. HIV smittede på verdensplan, og færre end 14 mio. er i behandling.

Se artiklen i New England Journal of Medicine

Se indslag i TV-Avisen 20.juli om de nye resultater​ (11 min. inde i 21.30 nyhederne)​

Se pressemeddelelse fra det amerikanske National Institute of Health

Se pressemeddelelse om de nye resultater fra AIDS-konferencen i Vancouver​​​​

Redaktør