Overvågning i dagene efter fødslen kan begrænse iltmangel i hjernen hos ekstremt tidligt fødte børn

​Et nyt studie fra Rigshospitalet viser, at overvågning i dagene efter fødslen kan begrænse iltmangel i hjernen hos ekstremt tidligt fødte børn.

​​​For 3 år siden gav Det Strategiske Forskningsråd 11 mio kr til et forsøg der skulle afprøve en ny form for overvågning af ekstremt tidligt fødte børn. I alt deltog 166 børn i 8 europæiske lande, og det viste sig, at iltmangel i hjernen kunne halveres ved at monitorere hjernens iltning med nær-infrarødt lys og med en præcis vejledning om, hvad barnets læger og sygeplejersker skulle gøre, hvis værdien blev for lav. Studiet viste også positive tendenser i retning af mindre risiko for, at barnet fik hjerneskade eller døde.

Resultaterne er nu offentliggjort i British Medical Journal.

Metoden er krævende og det er nødvendigt at undersøge nærmere om det faktisk hjælper før det blive rutine på alle neonatalafdelinger.

Derfor søger projektgruppen penge til et 10 gange større forsøg i EU-forskningsprogrammet Horison2020.

Projektet ledes fra Rigshospitalets Neonatalklinik og Copenhagen Trial Unit og i alt 70 hospitaler i 16 lande er nu med i planerne, herunder Ålborg, Skejby, Odense og Rigshospitalet fra Danmark.Yderligere information: Gorm Greisen, Neonatalklinikken Rigshospitalet
Tlf.: +45 35451326, greisen@rh.dk

Redaktør