Nyt ekstraordinært studie skal hjælpe nydiagnosticerede leddegigtpatienter til at få den rette medicin fra starten

Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme på Glostrup Hospital har med professor Merete Hetland i spidsen netop fået tildelt bevillinger fra Nordisk Råd og regionernes medicinpulje på i alt 6,4 millioner kroner til studiet NordStar, der sammenligner leddegigtbehandlinger.

Flere nydiagnosticerede skal have den rette behandling

NordStar, der skal sikre tidligere effektfuld behandling af nydiagnosticerede leddegigtpatienter, har fået bevilget 2,8 millioner kroner fra Regionernes Medicinpulje og 3,6 millioner kroner fra Nordisk Råd via Nordforsk. Professor Merete Hetland fra Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme har stået i spidsen for ansøgningerne til det nye studie.

Studiet sammenligner de vigtigste typer af medicin

NordStar er et studie, der skal sammenligne de mest anvendte behandlinger til leddegigt, som i dag gives i en bestemt rækkefølge, hvor man prøver behandling for behandling, om det virker for den enkelte patient. Man har fundet ud af, at nogle patienter har væsentligt bedre gavn af den medicin, der først tilbydes som for eksempel den tredje type behandling i dag. Hvis man kan finde ud af, hvilke leddegigtpatienter, der vil have gavn af netop denne medicin, vil det være en stor fordel, at de fremover kan få den fra starten. Studiet er unikt på den måde, at hos patienter med nyopstået sygdom har ingen før sammenlignet disse leddegigtbehandlinger, der blandt andet inkluderer tre biologiske lægemidler.

- Vi ved, at det er meget vigtigt, at patienter med nyopstået leddegigt kommer i behandling så hurtigt som muligt for at forebygge varige ledskader. Men det er fortsat ikke helt afklaret, hvilken behandling der er bedst som førstevalg. Med studiet vil vi få afgørende ny viden om, hvordan leddegigtpatienter skal behandles, og hvornår man kan ophøre med behandlingen. I studiet får patienterne én af fire forskellige behandlinger: Den nuværende bedste behandling med de velkendte gigtmidler, eller ét af tre af de såkaldte biologiske lægemidler. Studiet foregår i hele Norden, og i alt vil 800 patienter skulle deltage, siger professor Merete Hetland.

Den rigtige medicin kan bremse sygdommen

Der går ofte op til et halvt år, før man ved, om de første typer af medicin virker på patientens leddegigt, da en behandling skal prøves i tre-fire måneder, før man kan se, om patienten har effekt af den. I løbet af den tid kan gigtsygdommen nå at blive kraftigt forværret, hvorfor det er vigtigt at finde den rette medicin fra starten. Virksom medicin kan bremse sygdommens udvikling, og kan for nogle få sygdommen til at gå helt i bero.

- Udfordringen er, at vi ved for lidt om, hvad der virker for hvilke leddegigtpatienter i dag. Maskerne i nettet er så store, at hver femte nydiagnosticerede patient falder igennem og ikke får den rigtige medicin fra starten. Det kan betyde uoprettelige skader, fordi leddegigten hurtigt forværres. Det vil vi lave om på, siger professor Merete Hetland.

1.000 nydiagnosticerede om året

Studiet indebærer forskning i de fem nordiske lande, herunder Finland og Sverige, hvor projektet allerede er begyndt. Herhjemme ledes projektet af Merete Hetland. De første patienter vil blive inkluderet i løbet af den næste måned og i alt vil 10 hospitalsafdelinger fordelt over hele landet deltage. I Danmark diagnosticeres der ca. 1.000 personer om året med leddegigt.

Gigtforeningen har store håb for NordStar

NordStar er et væsentligt bidrag til den samlede forskning, der kan lede frem til en langt bedre behandling af mennesker med leddegigt. Vi ved, at det er helt afgørende for sygdommens udvikling, at patienten hurtigt kommer i den rette behandling. Det vil være fantastisk for den enkelte patient, hvis han fremover ikke skal prøve flere forskellige typer medicin uden effekt, men derimod fra begyndelsen kan få den rette medicin og dermed den gode effekt, siger Gigtforeningens direktør, Lene Witte.

Redaktør