Ny tværgående rådgivning om blødningstilstande og koagulationsforstyrrelser

Fremover skal klinikere kun ringe til ét nummer, hvis der opstår behov for rådgivning – Enstrenget adgang for alle klinikere på alle hospitaler i regionen til højt specialiseret rådgivning hos Rigshospitalets specialister
 
15. januar 2015


Ring lokal 5-4200 (eller 3545 4200), hvis du som kliniker har brug for rådgivning om blødningstilstande og koagulationssygdomme. Så enkelt er det blevet, nu hvor den nye ’Vejledning for blødnings- og koagulationsrådgivning i Region Hovedstaden” træder i kraft.

Grundtanken er, at man kun skal ringe til én central blødningsvagt, der kan afgøre, hvem man som kliniker skal tale med for at få den rette rådgivning.

Nemt for klinikerne

Afdelingslæge Jakob Stensballe fra Blodbanken er en af flere bagmænd bag den nye, enstrengede blødnings- og koagulationsrådgivning. Han ser kun fordele ved den nye Blødningsvagt.

- Tidligere var det svært for klinikerne at finde ud af, hvor de skulle henvende sig, hvis de havde spørgsmål til behandlingen af en patient. Så fik de et råd på én afdeling og et andet råd på en anden afdeling. Nu skal man ringe til Region H’s Blødningsvagt, der dirigerer til den rigtige afdeling fra start. Fokuseret, forenklet og direkte adgang til rette rådgiver, siger Jakob Stensballe. Den nye enstrengede visitation til rådgivning er oprettet efter ønske fra Lægemiddelkomitéen på Rigshospitalet. En arbejdsgruppe bestående af klinikchef Kim Garde, Neuroanæstesiologisk Klinik, Peter Kampmann, overlæge og driftsleder i Hæmofilicenter Rigshospitalet, professor Jens Peter Gøtze, Klinisk Biokemisk Afdeling, Marianne Hutchings Hoffmann, afdelingslæge ved BørneUngeKlinikken samt Jakob Stensballe, afdelingslæge ved Blodbanken har stået for at kortlægge, hvilke afdelinger, der skal rådgive om de specifikke problemstillinger.

Styrket samarbejde

Gennem arbejdet med at lave den nye ’Vejledning for blødnings- og koagulationsrådgivning’ har lægerne fået endnu mere fokus på, hvad andre klinikker er eksperter i, og det gavner alle.

- Ved at oprette én fælles visitation på tværs af søjlerne, er der kommet mere opmærksomhed omkring, hvad de andre laver, siger afdelingslæge Jakob Stensballe og fortsætter: - Vi har fået etableret et rigtig godt samarbejde på tværs af klinikkerne. Det er helt nødvendigt, for ingen af os kan håndtere det hele selv. Men nu er det blevet lettere at henvise til den rigtige klinik, fordi vi ved endnu mere om, hvad de andre klinikker laver. Samarbejdet er kun blevet styrket til gavn for patienterne.

Regional rådgivning

Den nye ’Vejledning for blødnings- og koagulationsrådgivning i Region Hovedstaden’ er endnu ikke etableret som regional VIP, men dette er undervejs. For Region H’s Blødningsvagt dækker alle Region Hovedstadens hospitaler. Det betyder, at kolleger fra de andre hospitaler også kan ringe til Blødningsvagten, hvis der pludselig opstår tvivl om behandlingen af en patient.

- Hvis personalet på et af regionens andre hospitaler pludselig står med en patient, der kræver en kompleks behandling, kan de ringe til Region H’s Blødningsvagt og blive stillet videre til rådgivning af Rigshospitalets specialister, siger Jakob Stensballe.

Find link på VIP

Find den nye Vejledning for blødnings- og koagulationsrådgivning i Region Hovedstaden på VIP. ​

Redaktør