Ny forskning i HPV-forårsaget kræft i mundsvælget

Forskning kaster lys over HPV-forårsaget svælgkræft, der er i så voldsom stigning, at man taler om en epidemi.​
Kræft i mundsvælget er i epidemisk stigning over hele den vestlige verden, og der diagnosticeres ca. 400 nye tilfælde af svælgkræft om året i Danmark. Traditionelt har forbrug af tobak og alkohol været den hyppigste årsag til udvikling af kræft i mundsvælget, men den stigende gruppe af kræfttilfælde menes at være forårsaget af human papillomavirus (HPV), der også er en kendt årsag til livmoderhalskræft. I Danmark er forekomsten af kræft i mundsvælget femdoblet i løbet af de sidste 30 år, men det vides endnu ikke, hvor stor en del, der er forårsaget af HPV. 

​Største HPV-studie af sin art 

I et multicenterstudie udgående fra Rigshospitalet undersøger ph.d.-studerende Emilie Garnæs forekomsten af HPV og HPV-typer i svælgkræft på Sjælland i perioden 2000-2010. Studiet - der er det største af sin art – viser, at der i perioden er sket en voldsom stigning af patienter med kræft i mandlerne, og at HPV kan forklare denne stigning. 

​Forskellige patienttyper 

Internationalt inddeles kræft i mundsvælget i HPV positiv (HPV+) og HPV negativ (HPV-), og mens HPV - knyttes til forbrug af tobak og alkohol og rammer ældre mænd, er HPV + patienterne i høj grad yngre mænd uden misbrug af tobak og alkohol. Visse HPV-typer smitter slimhinderne omkring kønsorganerne, derfor stiger risikoen for at få HPV-positiv med antal af seksualpartnere.

Der er generelt stor forskel på de patienter med kræft i mundsvælget, der har HPV positiv og dem, der har HPV negativ. Og prognoserne er ligeledes varierende. 

- Internationale studier viser, at HPV+ patienter responderer væsentligt bedre på behandling end de HPV-, ældre patienter - uanset om behandlingen er kirurgi, strålebehandling eller kemoterapi, fortæller ph.d.-studerende Emilie Garnæs. 

​Skræddersyet behandling 

Resultaterne af studiet har medført, at patienter med kræft i mundsvælget i dag rutinemæssigt bliver undersøgt for HPV på Enhed for Genomisk Medicin i Diagnostisk Center på Rigshospitalet. 

- Jeg håber, at forskningen kan bidrage til, at der kommer endnu mere fokus på den stigende gruppe af HPV+ patienter, så de i fremtiden kan få en tidligere diagnostik og en skræddersyet behandling, siger Emilie Garnæs, der er ved at undersøge overlevelsen blandt patienterne i studiet, hvilket kan hjælpe med at stille prognose for fremtidige patienter. 

På Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk klinik i HovedOrtoCentret gøres allerede en effektiv indsats for patienter med kræft i mundsvælget. Klinikken har blandt andet indført skånsom robotkirurgi i behandlingen af små tumorer i mundsvælget, så patienten kan få reduceret behandlingen med stråler og kemoterapi og dermed undgå nogle af de svære bivirkninger. 

For med sine tre bøjelige arme gør robotten det muligt at operere på ellers svært tilgængelige kræftsvulster i mundhule og svælg. Behandlingen tilbydes til ny-diagnosticerede patienter med kræft i svælget og til egnede kræftpatienter, der har fået tilbagefald. 

​Ligner livmoderhalskræft 

Emilie Garnæs har med sin forskningsgruppe påvist, at HPV+ svælgkræft biologisk ligner livmoderhalskræft, som i dag forebygges med HPV-vaccination og tilbydes til piger op til 27 år. Men det vides endnu ikke om samme HPV-vaccine kan forebygge HPV+ kræft i mundsvælget. Det kan forskningen i fremtiden forhåbentlig give svar på. 

Leder af projektet er professor Christian von Buchwald, Øre-næse- halskirurgisk klinik og Audiologisk klinik i samarbejde med Enhed for Genomisk Medicin og Patologiafdelingen, Rigshospitalet, Kræftens Bekæmpelse, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet og Herlev Hospital samt Patologiafdelingerne på Roskilde Hospital, Hvidovre Hospital, Herlev Hospital, Slagelse Hospital og Næstved Hospital.
Redaktør