Af- og påstigning nu muligt ved Hovedindgang

​Rigshospitalet har indført zoner til af- og påstigning ved hovedindgangen for at imødegå gener ved byggeri og mangel på P-pladser

Der er nu mulighed for af- og påstigning inden for de afmærkede felter langs vejen ind til hovedindgangen. De nye ”Kiss and Ride”-områder er kun til af- og påstigning, og det er derfor kun tilladt at parkere i maksimum 10 minutter.

Rigshospitalet håber, at dette vil lette trafikken.


Redaktør