Voksne, der har haft kræft som børn, har øget risiko for at udvikle depression

En ny undersøgelse fra Rigshospitalet og Kræftens Bekæmpelse viser, at har man haft kræft som barn, har man større risiko for at få depressioner senere i livet end andre. Undersøgelsen viser, at risikoen for depressioner stiger med ca. 40 pct. for de tre største børnekræftsygdomme samlet.​​

Risikoen for depressioner er forøget med 30 pct. for børn med solide svulster og op til 50 pct. for børn med svulster i hjernen.

Risikoen er dog størst for børn med blodkræftsygdomme, som har gennemgået knoglemarvstransplantation og børn, der har kræft i knogler og bløddele i arme og ben. 

Forskerne har undersøgt forbrug af antidepressiv medicin hos 5.452 danskere, som fik en kræftdiagnose som børn i årene 1975-2009. Diagnoserne dækkede blodkræftsygdomme, kræftsvulster i centralnervesystemet (hjerne og rygmarv) og solide tumorer (svulster i brystkassen, maven og bevægeapparatet herunder arme og ben). Resultaterne blev herefter sammenlignet med en gruppe raske personer uden kræft.

Det er første gang på verdensplan, at forskere har undersøgt sammenhængen mellem depression og børnekræft i en så grundig og detaljeret undersøgelse. Resultaterne offentliggøres i det videnskabelige tidsskrift European Journal of Cancer. ​


Resulta
terne tyder på, at risikoen er størst for især de børn, som er behandlet for nyligt, og de børn, der har fået den mest intense kræftbehandling.

De sidste 15-20 år er der udviklet nye og meget intensive behandlinger for børnekræft. I dag er overlevelsen så god, at tre ud af fire børn helbredes for børnekræft. Den intensive behandling har været med til at skabe de fantastiske fremskridt. 

"
Desværre viser vores nye undersøgelse, at de effektive kræftbehandlinger kan have den konsekvens, at de overlevende oftere rammes af depressioner senere i livet",  ​​

fortæller læge​ og ph.d. Lasse Wegener Lund, der startede sin forskning i Kræftens Bekæmpelse og nu er an​sat på Rigshospitalets Neonatalklinik i Juliane Marie Centret. Lasse Lund har stået i spidsen for det store forskningsprojekt, som er støttet af Kræftens Bekæmpelse og Børnecancerfonden. 

Pårørende, læger og andre behandlere bør derfor være ekstra opmærksomme og holde øje med de første symptomer på depressioner, når patienter kommer til kontrol efter afsluttet kræftbehandling, fortæller Lasse Wegener Lund.

For yderligere oplysninger eller interview om resultaterne, kontakt Lasse Wegener Lund:

E-mail:
wegener@cancer.dk
Tlf.: 2233 8385


Redaktør