Ny centerdirektør på Rigshospitalet og Glostrup Hospital

​Lars Juhl Petersen bliver pr. 1. marts 2015 ny centerdirektør i HovedOrtoCentret.
​Lars Juhl Petersen har de seneste fem år været vicedirektør på Gentofte Hospital. Lars er kendt som en meget troværdig og ordentlig samarbejdspartner, og direktionen har stor tillid til at han er den rette mand til at stå i spidsen for den store opgave med at fusionere funktioner på Blegdamsvej og funktioner i Glostrup til det, der fremover bliver det største center på Rigshospitalet. Lars er af uddannelse speciallæge i nefrologi og har samtidig været formand for sundhedsfaglige råd inden for en række af de specialer, som HovedOrtoCentret består af. 

- Det bliver en spændende opgave at skabe en fælles kultur i det nye center, og fusionen af de specialer, der kommer til at ligge hér, giver rigtig meget mening for de fleste. Det, sammen med medarbejdernes store engagement, tror jeg vil hjælpe os godt på vej. Samtidig vil jeg lægge stor vægt på at vi prioriterer vores forskningsindsats meget højt. Det har vi et ansvar for som landets højst specialiserede hospital, siger Lars Juhl Petersen. 

Lars Juhl Petersen tiltræder 1. marts. I den første måned vil der være et vist overlap med konstitueret centerdirektør Claus Falck Larsen, idet det samtidig er aftalt, at Lars kan bistå Herlev og Gentofte Hospitaler i forbindelse med akkreditering på Gentofte. 

HovedOrtoCentret er et af Rigshospitalets og Glostrup Hospitals otte centre. Kerneydelserne er patientbehandling, uddannelse og forskning. Den faglige fællesnævner for centret er kirurg - særligt operativ kræftbehandling og akut behandling. Der gennemføres årligt ca.30.000 operative indgreb i centret.

Redaktør