Forsøg med lovende, ny dansk hjertemedicin

​Rigshospitalets kliniske forskere undersøger i øjeblikket et nyt præparat, som skal forebygge hjerteinsufficiens hos patienter med en akut blodprop, behandlet med ballonudvidelse ​

​Hvert år gennemgår ca. 3.000 danske hjertepatienter en akut ballonudvidelse som følge af en stor blodprop i hjertet. Mere end hver tredje behandles på Rigshospitalets Hjertemedicinske Klinik. Med ballonudvidelsen genskaber lægerne gennemstrømningen af blod i kranspulsåren og redder dermed i 9 ud af 10 tilfælde patientens liv: På bare 10 år er overlevelsen efter en blodprop i hjertet steget fra 40 procent til godt 90 procent. Årsagen er indførelsen af ballonudvidelser. Behandlingen redder liv, men giver hos en forholdsvis stor gruppe patienter følgevirkninger i form af større eller mindre skader på hjertemusklen – såkaldte re-perfusionsskade – en svækkelse af hjertet.

Behov for at beskytte
I dag eksisterer der ikke hverken behandling eller forebyggelse af re-perfusionsskader i forbindelse med en ballonudvidelse. På Hjertemedicinsk Klinik er de imidlertid godt undervejs med et klinisk studie med et nyt præparat, Danegaptid fra medicinalvirksomheden Zealand Pharma, som forhåbentlig vil vise sig at kunne beskytte hjertevævet mod skader i forbindelse med ballonudvidelser, fortæller overlæge, dr. med. Thomas Engstrøm fra Rigshospitalets Hjertemedicinske Klinik.

I alt 600 patienter skal deltage i projektet. Den ene halvdel bliver behandlet med Danegaptid før ballonudvidelsen og i op til seks timer efter indgrebet, mens den anden halvdel bliver behandlet med et placebopræparat for at kunne sammenligne effekten på hjertemusklen.

Et stort potentiale
Vi er mere end halvvejs i rekrutteringen af patienter til studiet. Det er et meget stort projekt at gennemføre på én klinik – så stort, at det faktisk kun er muligt at gennemføre ganske få steder i Europa. Vi kender ikke resultaterne endnu, men den første positive indikator er, at vi ikke indtil videre har set uønskede bivirkninger hos nogen af patienterne, siger Thomas Engstrøm.

Det nye præparat har ifølge Thomas Engstrøm et stort behandlingsmæssigt potentiale. For selvom skaderne på hjertevævet anses for at være en acceptabel følge af en behandling, der i de fleste tilfælde redder liv, så medfører skaderne uundgåeligt en svækkelse af hjertet – såkaldt hjerteinsufficiens, hvilket både giver den enkelte patient en forringet livskvalitet, øget risiko for forskellige følgelidelser og i sidste ende for tidlig død.

Sidste brik i puslespillet
I Danmark ligger vi helt i top blandt alle OECD-lande, når det gælder akut behandling af hjertesygdom og overlevelse: Vi har skabt en fremragende logistik, hvor den præhospitale indsats er top-effektiv, og hvor vi har centraliseret behandlingen på få, højt specialiserede ekspertcentre.

Med Rigshospitalets Hjertemedicinske klinik og andre førende hjertecentre i Danmark som foregangsmænd, er behandlingen af akut blodprop i hjertet forbedret markant og med et kraftigt fald i dødeligheden - også set i et internationalt perspektiv.

Man ikke kan redde alle, der får en akut blodprop i hjertet, men de danske hjertecentre redder i dag mange liv. Det betyder, at det er blevet vigtigere end nogensinde at minimere re-perfusionsskader, så de overlevende kan få et bedre og længere liv efterfølgende – og dermed også holdes ude af hospitalssystemet. Det er den sidste brik i puslespillet.

De sidste patienter til projektet forventes rekrutteret i 2. halvår 2015. Hvis præparatet viser de positive effekter i dette studie, bliver næste skridt at lave en fase 3-undersøgelse med deltagelse af forventet flere tusinde patienter, inden det nye præparat Danegaptide kan indsendes med ansøgning til sundhedsmyndighederne om registrering til behandling af hjertepatienter.

UJJ​

Redaktør