Færre børn dør efter fødslen og færre børn fødes med komplikationer

Andelen af igangsatte fødsler efter terminen er i perioden 2000 til 2012 steget, og sidste år viste en undersøgelse fra Rigshospitalet, at antallet af dødfødte børn efter 37 uger i samme periode blev halveret.

​I et nyt studie, publiceret i dag, dokumenterer samme forskergruppe, at de levendefødte generelt også har fået det bedre efter, at den mere aktive igangsættelsespraksis blev indført. Dette er den hidtil største og mest detaljerede analyse, som er gennemført vedrørende betydningen af igangsættelser efter terminen.

U
ndersøgelsen er offentliggjort i det internationale tidsskrift British Journal of Obstetrics and Gynaecology og har analyseret data fra 770.096 børn, som er født efter 37 uger i Danmark. Data er fra perioden år 2000 til år 2012, og er indhentet i det danske fødselsregister og landspatientregister.


Andelen af igangsatte fødsler steg fra 9% i år 2000 til 26% i 2012, hvormed andelen af kvinder som fødte efter 42 uger faldt fra 8% til 1,5%.  Gennem samme periode er dødeligheden i måneden efter fødslen blandt de levendefødte halveret.
Andelen af børn født med iltmangel er reduceret med 23%, og børn med cerebral parese faldt 26%. Samtidig blev andelen af børn med fødselsvægt over 4500 gram reduceret med en tredjedel.
Nerveskader hos de nyfødte faldt 43% trods en øget registreret forekomst af fastsiddende skuldre under fødslen. Andelen af kvinder, som fødte ved kejsersnit var stabil gennem perioden.

Samlet set synes den nye og mere aktive igangsættelsespraksis således at indebære en klar gevinst for både de ufødte, de nyfødte og for moderen. ​

​"Medvirkende til denne positive udvikling var også færre gravide rygere gennem studieperioden, ​men dette havde kun e​​n mindre betydning"
Overlæge Morten Hedegaard, medforfatter på det nye studie


Han tilføjer, at forbedret overvågning af gravide og deres foster omkring terminen utvivlsomt også har bidraget til den positive udvikling.

Forskerteamet bag studiet er stud. med Mette Hedegaard, datamanager Charlotte Skovlund, epidemiolog Lina Steinrud Mørch, klinikchef Morten Hedegaard og professor Øjvind Lidegaard.


Kontakt til forskergruppen kan ske til 

Øjvind Lidegaard
Tlf. +45 4063 2268
E-mail
Oejvind.Lidegaard@regionh.dk


Refere​nce:​ 

Mette Hedegaard, Øjvind Lidegaard, Charlotte W Skovlund, Lina S Mørch, Morten Hedegaard. Perinatal outcomes following an earlier post-term labour induction policy: a historical cohort study. BJOG 2015;


Redaktør