Velkommen til fremtidens modtagelse

​Onsdag d. 16. december indviede vi det nye modtagelsesområde i Onkologisk Klinik. Modtagelsen er den første renovering efter de nye designprincipper, som vi har udviklet i forbindelse med Planetree-projektet.


Af kvalitetskoordinator Maibritt Beyer og afdelingssygeplejerske Gitte Caspersen​

Allerede i forbindelsen med Planetree-projektets opstart blev det tydeligt, at der var et stort ønske fra både patienter, pårørende, medarbejder og ledelse at forbedre de fysiske forhold i Finsencentret. Derfor etaberede vi et samarbejde med arkitekten Linda Korndal.

Linda Korndal har på baggrund af vores baslineundersøgelse og en række interessent-interview med patienter og medarbejdere udarbejdet nye standarder og ensrettede principper for modtagelse- og ventearealer. Det nye venteområde på 4. sal i opgang 5 er det første, der er renoveret efter de nye designprincipper, men vi håber på, at vi i løbet af de næste år kan brede dem ud til resten af Finsencentret.

​​Liv, tryghed og harmoni

Designet i den nye modtagelse er centreret om temaet liv. De bløde, organiske linjer og natur-materialer afviger fra den rationelle og farvestrålende norm, der normalt præger hospitalsindretninger, og bringer derved det enkelte menneske i centrum. 

Naturligheden, balancen og de bløde kurver fremstår behagelige, velkommende og næsten hjemlige. Det bringer et strejf af naturlighed ind i hospitalet, og i kombination med det tonede farvevalg gør det rummene behagelige og perspektiverende. Designet signalerer værdighed, respekt, tryghed, ro, harmoni, orden og professionalisme.

Det første Pilotpr​​ojekt

Team 4 og 6 i Onkologisk Klinik blev valgt som første pilotafdeling. Allerede i 2009 blev afsnittene i Onkologisk Klinik ændret til integrerede afsnit. Mange krav og vilkår er forandret siden dengang. Begge afsnittene på fjerde sal har deltaget i projektet ”Det Gode Ambulatorium”.  I den forbindelse blev det tydeligt, at der er plads til forbedring i de interne, tværfaglige arbejdsgange med henblik på at frigøre ressourcer til patienterne og overholde de faglige kræftpakkeanbefalinger. Pilotprojektet har givet mulighed for at skabe en fælles modtagelse og opholdsrum for de to afsnit, og teamledelserne ser mange muligheder i samarbejdet.

Den fælles modtagelse på fjerde sal kan:

  • Gøre det tydeligt for patienterne, hvor de skal henvende sig
  • Sætte fokus på værdien ved funktionen, som den der modtager patienterne
  • Skabe et venteområde, der på forskellige tidspunkter af døgnet ugen kan imødekomme patienter og pårørendes forskellige behov og ønsker 
  • Forbedre arbejdsmiljøet for i modtagelse
Det er en stor glæde, at vi sammen har nået denne milepæl med åbning af modtagelse og opholdsrum i opgang 5 på 4. sal. Kom forbi og nyd det ombyggede område – til glæde og gavn for patienter, pårørende og personale.

Redaktør