Sundhedsplatformen – på Rigshospitalet og i JMC

​Sundhedsplatformen er mere end nogensinde på alles læber i Juliane Marie Centret og på Rigshospitalet. ​​Sundhedsplatformen er et system, som bl.a. samler alle patientens data i et elektronisk system, så både sundhedsfaglige og patienten får bedre overblik over alle data på én gang.

Sundhedsplatformen går i luften (Go Live) på Rigshospitalet 5. november 2016 kl. 03.00, og der er ingen tvivl om, at det er vigtigt, at vi alle er klædt godt på til opgaven inden denne dag, for at kunne udnytte systemet bedst muligt. I disse uger (49, 50 og 51) afholder direktionen en række åbne kick off-møder om Sundhedsplatformen, hvor alle medarbejdere på Rigshospitalet har mulighed for at høre om systemet og få et praktisk indblik i selve funktionerne og systemet.  

Målet med møderne er, at skabe indblik i Rigshospitalets strategi for Sundhedsplatformen, opgavens omfang i det kommende år og i selve systemet. Der er også muligt at få drøftet ledelsesmæssige udfordringer og praktiske forhold i forbindelse med implementering af Sundhedsplatformen.

I Juliane Marie Centret er der, som i alle andre centret på Rigshospitalet udvalgt en række undervisere og superbrugere, som skal medvirke – i første omgang til implementering på Herlev-Gentofte Hospital – og dernæst til implementeringen på Rigshospitalet sammen med andre undervisere og superbrugere fra Herlev-Gentofte og på Rigshospitalet. 

Centerledelsen vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til jer alle – både jer, der vil stille op som undervisere og superbrugere og til alle jer, der sikrer, at  driften kan fungere samtidig. Sundhedsplatformen er et fantastisk tiltag for klinikere og patienter som er værd at kæmpe for, og det bliver fokusområdet i hele 2016 – også i JMC.  Til gavn for både patientbehandling, forskning og faglighed, som illustrationen herunder viser​.

 

Vi ved fra møder med ledere og medarbejdere i centret, at mange lige nu er optaget af spørgsmål som; hvornår og hvordan skal vi alle nå at afholde ferie?, må man sle​​t ikke tage på kongresser og deltage i undervisning og uddannelse etc. under hele implementeringsprocessen?

Klinikledelser og centerledelse i JMC er i tæt dialog om håndteringen af alle forhold, og vi ser frem til, at vi i fællesskab finder balancerede løsninger, der gør det muligt at tilgod​ese kravene til en vellykket implementering og hensynet til den enkelte medarbejder.

​​​


Centerledelsen
Kurt Stig Jensen og Mette Friis ​
Redaktør