Ny film: Patientinddragelse på nye måder

Patienter kan være med til at forbedre hospitalets tilbud på mange forskellige måder – både i valg om deres eget forløb, forbedringer af afdelingens tilbud og deltagelse i planlægning. Ny film viser nogle af de mange eksempler fra Finsencentrets arbejde med patientinddragelse af kræftpatienter. 

​​​Trailer for filmen om Planetree i Finsencentret (1 minut)

I dokumentarfilmen møder man patienterne Birthe og Heidi samt pårørende Helle, der alle fortæller, hvordan der er blevet inddraget i forbindelse med de valg, de har skullet træffe i deres behandlingsforløb. Centerdirektør Leif Panduro Jensen forklarer hvad det er, patienterne efterlyser samt hvad centeret ønsker at opnå ​med patientinddragelsesarbejdet. Patientrepræsentant Kim forklarer, hvad der får ham til at deltage i patientpanel og styregruppearbejde - og medarbejderne Merete, Sezer, Pernille og Peter har eksempler på, hvad der gør dem glade i arbejdet med patienter og pårørende.

​​Hele filmen om Planetree (ca. 15 min)

​​


Redaktør