Robotoperationer forkorter børns indlæggelsestid med 4 dage

Børnekirurgisk Klinik i JMC har i samarbejde med Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik i Abdominalcentret og Anæstesi- og Operationsklinikken i Juliane Marie Centret valgt at udvide porteføljen af robotoperationer til børn med behov for operation i mave-tarm-regionen. Til stor gavn for patienterne i form af kortere indlæggelsestid og færre smerter.​​

 

Børnekirurgisk Klinik har valgt at udvide porteføljen af robotoperationer til børn, så den nu også omfatter nog​​le af de højt specialiserede operationer, som man hidtil kun har udført ved åben kirurgi.

F.eks. en operation som Mitrofanoff-anlæggelse, hvor man fører blindtarmen fra tarmen over på blæren og ud til huden, så et barn, der ikke kan tømme blæren selv, kan bruge blindtarmen s​​om rør mellem blære og hud og tømme blæren med kateter gennem blindtarmen.

Denne operation er så vanskelig, at man ikke kan lave den ved alm. kikkertkirurgi. Derfor bliver den normalt udført ved åben kirurgi – med store sår og efterfølgende ar til følg​​e.

Rigshospitalet tilbyder nu at ud​​føre denne operation som robotassisteret operation. Dermed er Rigshospitalet sammen med Leeds Teaching Hospital nu det eneste sted i Europa, der tilbyder denne type robotoperation til børn.

Gennem robotoperationen opnår man ifølge den læge, der står for robotoperationerne på børn på ​​Rigshospitalet, Susanne Reinhardt, både at barnet får færre smerter, fordi indgrebet er væsentligt mindre ved robotoperationen end ved den åbne kirurgi, samt at barnet kan komme hurtigere hjem.

Indlæggelsestiden forkortes markant. Fra 6-7 dage til 2-3 dage – fordi indgrebet er så lille, at barnet ikke har brug for lang indlæggelse, og barnet har langt færre smerter og åbne sår, f​​ortæller Susanne Reinhardt.

- Som kirurg, er det en stor tilfredsstillelse at kunne lave så stor en operation robotassisteret, fordi operationssåret og smerterne, dvs. det kirurgiske traume, man påfører patienten, er så lill​​e sammenlignet med, når man laver den samme operation med vanlig åben kirurgi, slutter Susanne Reinhardt.​

Redaktør