It-hjælp til patienterne

Rigshospitalet har indgået samarbejde med non-profit organisationen Tele-centre-Danmark om at gennemføre et pilotprojekt i Nefrologisk og Hepatologisk Klinik, hvor patienter, der har svært ved at betjene en computer og begå sig digitalt, kan få hjælp og vejledning. Formålet er at understøtte den digitale udvikling og de stigende digitale krav til den enkelte borger.

​80 pct. af alle ansøgninger, indberetninger, breve og al anden skriftlig kommunikation med det offentlige skal i 2015 som udgangspunkt foregå digitalt. Det stiller store krav til den enkelte borger – ikke mindst til de borgere, der også er patienter, og som er afhængige af bl.a. at kunne læse deres digitale indkaldelser fra hospitalet.

For mange af vores patienter i Hepatologisk Klinik kan det være en udfordring at få åbnet computeren og fx fundet det digitale indkaldelsesbrev. Sygdom og behandling fylder utroligt meget i deres sind, og mange af patienternes mentale tilstand er i perioder påvirkede. Det gør vante rutiner svære og umulige. Derfor er tilbuddet om it­hjælp også kærkomment, siger fungerende oversyge­ plejerske Signe Sidenius, Hepatologisk Klinik i Abdominalcentret.

'Mobil datastue' 

Idéen med tilbuddet er, at patienterne får mulighed for at benytte sig af en 'mobil datastue', som i pilotprojektperioden har tilknyttet minimum to faste undervisere, der vil indgå som en fast del af hverdagen i Nefrologisk Klinik og Hepatologisk Klinik. Underviserne medbringer det nødvendige it-udstyr, og patienterne behøver derfor ikke nødvendigvis selv at stille eget udstyr til rådighed. 

1:1 undervisning 

Dialogen mellem underviser og patient kommer til at foregå som en 1:1 undervisning, hvor underviseren tilbyder patienten hjælp og vejledning i it og imødekommer de konkrete behov for information om brugen af computeren, som patienten har. Underviseren kan afsætte al den tid til den enkelte patient, som der er behov for. Underviseren foretager ingen form for sagsbehandling og benytter ikke patienternes NemID. 

- Undervisningsformen imødekommer rigtigt fint vores patienters behov. De er bundet til en dialysemaskine, mens de er hos os og kan derfor ikke deltage i gruppebaseret undervisning. Samtidig bruger de hver uge mange timer på deres dialyse, hvilket gør det svært for dem at deltage i undervisningstilbud uden for vores regi, siger afdelingssygeplejerske Fanny Gossmann, Nefrologisk Klinik i Abdominalcentret.

Patienternes budbringere 

- Selvom vejledningen og hjælpen til it vil være en sag mellem den enkelte patient og underviser, kommer vi som personale i klinikkerne alligevel til at spille en rolle. Vi kan gøre patienterne opmærksomme på, at tilbuddet findes, og patienterne kan henvende sig til os, hvis de har behov for, at der etableres kontakt til den mobile datastue. Udover det bliver vi som sådan ikke involveret i dialogen, siger oversygeplejerske Karina Bruun, Nefrologisk Klinik, Abdominalcentret. 

Initiativet henvender sig primært til de patienter, som af forskellige årsager har udfordringer med at betjene en computer og benytte de digitale kanaler, og som ikke selv har mulighed for at erhverve sig de nødvendige digitale kompetencer. 

Gratis hjælp og vejleding 

Initiativet om it-hjælp til patienterne er kommet i stand på baggrund af en henvendelse til Rigshospitalet fra Telecentre-Danmark, der understøtter "it-svage" befolkningsgruppers mulighed for at erhverve og udvikle digitale kompetencer. Organisationen har ønske om at gennemføre et pilotprojekt på hospitalet, hvor de gratis tilbyder it-hjælp og vejledning til patienterne, fordi de vurderer, at hospitalspatienter udgør en gruppe af borgere, der på grund af deres sygdom og muligvis længerevarende indlæggelse ikke selv har mulighed for at erhverve sig de nødvendige it-kompetencer til at kunne begå sig digitalt og følge med den digitale bølge. 

Projektet afvikles i første omgang i Nefrologisk Klinik og Hepatologisk Klinik, Abdominalcentret, fra 1. april og tre måneder frem. Det er tanken, at projektet skal videreudvikles, hvis en evaluering af projektet viser, at det dækker et behov for patienterne og fungerer for personalet.

​​​


Redaktør