Forskere udvikler antistof, der kan redde kræftramte knogler

​En gruppe forskere under ledelse af Niels Behrendt og Lars Engelholm fra Finsenlaboratoriet og BRIC har opdaget, at celler fra primær knoglekræft nedbryder knoglevæv gennem en anden proces end metastaseret knoglekræft. Ved at behandle med et særligt antistof er det lykkedes forskerne at bremse denne proces og mindske knoglenedbrydningen med op til 80% i model af knoglekræft i mus. 

Lars Engelholm og Niels Behrendt

Lektor Lars Engelholm og sektionsleder Niels Behrendt fra Finsenlaboratoriet står i spidsen den gruppe forskere, som har udviklet et antistof, der kan bremse nedbrydningen af knoglevæv ved primær knoglekræft eller osteosarcom.​

​Behandling med et sådant antistof vil på sigt kunne betyde færre amputationer blandt unge knoglekræftpatienter, og fremtidige studier vil vise om man også vil kunne forhindre den dødelige kræftspredning til andre organer med denne behandlingsstrategi.

Primær knoglekræft eller osteosarcom (OS) er en sjælden kræftform som oftest rammer yngre mennesker og børn. Mens de fleste typer kræft som rammer knoglerne opstår andre steder i kroppen og derfra spreder sig til knoglerne gennem såkaldte metastaser, opstår OS i selve knoglevævet. Fælles for alle typer knoglekræft er, at de nedbryder knoglevæv og har en høj dødelighed.

Særlige kræftceller gør selv det beskidte arbejde

Når kræftceller invaderer knoglerne, ødelægges det omkringliggende raske væv. Ved metastaseret knoglekræft stimulerer kræftcellerne andre celletyper til at nedbryde knoglevævet for sig, og det har indtil nu været antaget blandt forskere, at det samme var tilfældet ved OS. Ved undersøgelser af OS tumorer opdagede forskerne på Finsenlaboratoriet imidlertid, at denne type kræftceller frem ​for at bruge andre celler selv er i stand til at nedbryde knoglevæv ved hjælp af nogle særlige enzymer og såkaldte receptorer.

-Ved at behandle en musemodel af kræft med et særligt antistof, var vi i stand til at blokere for de mikroprocesser, som denne type kræftceller anvender til at nedbryde knoglevæv. Dermed kunne vi opnå en meget markant beskyttelse af knoglevævet, udtaler Lars Engelholm

Antistofbehandling kan betyde færre amputationer 

Forskerne har et stort håb om, at det nye antistof vil kunne bruges til at udvikle behandling til af knoglekræftpatienter

-En meget stor andel af udviklingen af specialiseret kræftmedicin er i dag netop baseret på antistoffer, siger Niels Behrendt

Behandling for OS omfatter fjernelse af det stykke af knoglen som er angrebet af kræft. For at undgå fuldstændig amputation af eks. arme og ben, behandler man i perioden før operationen med kemoterapi for at få tumoren til at svinde. I denne periode er det meget vigtigt at undgå, at knoglen nedbrydes yderligere og her ser forskergruppen et stort anvendelsespotentiale for deres opdagelse Kirurgspecialist Clement Trovik fra Haukeland Universitetssygehus i Bergen i Norge, klinisk samarbejdspartner på projektet udtaler:

For kræftpatienter – ikke mindst børn og unge mennesker er amputation af en arm eller et ben en voldsom sygdomskonsekvens, og man har i mange år forsøgt at finde lægemidler som kan forhindre den kræftinducerede knoglenedbrydning for at kunne forhindre de ødelæggende gener ved dette. Behandling med det nye stof, i tillæg til traditionel behandling kan bevare mere knoglevæv til rekonstruktion og derved forhindre amputationer. 

Resultaterne er netop udgivet i det anerkendte internationale videnskabelige tidsskrift Journal of Pathology​​

Forskningen er udført med støtte fra:
​Det Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd, Kræftens Bekæmpelse, Novo Nordisk Fonden, Lundbeckfonden og Danmarks Grundforskningsfond under programmet Danish–Chinese Centre for Proteases and Cancer.

Redaktør