Lave fødselstal - Hormonforstyrrende stoffer truer fertiliteten i industrialiserede lande

Fødselsraten dykker i alle industrialiserede lande i disse år, og det er ikke kun socioøkonomiske faktorer og kvinders alder viser ny forskning.

​Mænds sædkvalitet og påvirkninger fra miljøet spiller en væsentlig rolle, lyder konklusionen i en ny videnskabelig oversigtsartikel, der netop er publiceret i det anerkendte amerikanske tidsskrift Physiological Reviews.

Bag artiklen står fertilitetsforskere fra Danmark, USA og Finland i det nye forskningscenter EDMaRC,  i Afdeling for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet og Københavns Universitet.

Forskerne har samarbejde undersøgt en lang række forhold, der har med fertilitet at gøre, og en af hovedkonklusionerne er, at mænds dårlige  sædkvalitet bidrager til en stigende ufrugtbarhed og til øget brug af kunstige befrugtningsteknikker

Undersøgelsen afslører også, at der er flere og flere mænd, der får testikelkræft på verdensplan. Forskerne fandt desuden, at testosteronniveauet hos normale mænd er faldet, både hos mænd i Danmark, Finland og USA.

– Det overraskede mig, at vi har fundet så lav sædkvalitet blandt de unge mænd på 20-25 år. Op til 90 % af gennemsnitsmandens sædceller er abnorme. Normalt ville der være en overflod af sædceller, således at nogle få abnorme sædceller ikke ville påvirke fertiliteten. Men nu ser det ud til, at vi i de industrialiserede lande ligger på vippen, og at dårlig sædkvalitet nu er så udbredt, at vi bør overveje, om ikke den er medvirkende til, at færre og færre bliver gravide, siger artiklens førsteforfatter, professor Niels E. Skakkebæk fra Afdeling for Vækst og Reproduktion (EDMaRC) ved Juliane Marie Centret på Rigshospitalet og Københavns Universitet.

-I artiklen påviser vi, at de stigende antal mandlige reproduktionsproblemer har betydning for lave fødselstal. Der er ingen tvivl om, at miljøet spiller en væsentlig rolle. Det er disse sammenhænge, vi udforsker i det nye forskningscenter EDMaRC på Rigshospitalet, tilføjer professor Anders Juul, der er sidste-forfatter på artiklen.

Mange af reproduktionsproblemerne hos mænd skyldes formentlig skader i testiklen under fosterudviklingen. Men selvom problemer med reproduktion kan skyldes genetiske forandringer, "indikerer de seneste undersøgelser, at problemerne som oftest hænger sammen med den miljømæssige påvirkning af fosterets testikler", skrev Forskerholdet i den nyligt udgivne artikel publiceret i det anerkendte tidsskrift Physiological Reviews.

–De mandlige reproduktionsproblemer er steget stærkt over en relativt kort tidsperiode, derfor er det ikke muligt at forklare denne udvikling med genetikken alene. Der er ingen tvivl om, at miljømæssige faktorer spiller en rolle, og at mistanken særligt må rette sig mod kemiske stoffer, der påvirker vores hormonsystem, som det også ses hos dyr. De hormonforstyrrende stoffer, som unge mennesker i dag udsættes for, kan få afgørende betydning ikke blot for deres egen men også deres børns kommende evne til at kunne få børn, uddyber Niels E. Skakkebæk.

Ifølge Niels E. Skakkebæk har undersøgelsen stor betydning for folkesundheden.

– Regeringerne i de industrialiserede lande virker meget mere optagede af de økonomiske implikationer af lave fødselsrater og er ikke tilstrækkeligt opmærksomme på advarslerne i forbindelse med de miljømæssige langtidseffekter på befolkningernes forplantningsevner.

– En anden ting er, at der er meget fokus på alderen af de fødende kvinder som værende den eneste biologiske faktor på de lave fødselsrater, men situationen er dog mere kompleks end som så.

Alder spiller absolut en rolle, dog fandt vi, i vores undersøgelse, at gennemsnitsalderen for en fødende kvinde i Danmark var i 1901 den samme som i dag, hvilket indikerer, at man ikke alene kan forklare de nuværende tendenser med kvinders alder alene. Ifølge professor Anders Juul haster det med yderligere forskning i forplantning, så vi kan forstå og adressere det lave fødselstal.

– Hvis der kun lå sociale og økonomiske faktorer til grund for de nuværende faldende tal, så kunne man ændre tendensen politisk. Men såfremt det skyldes, at befolkningerne er blevet mindre fertile, eller at flere er blevet ufrugtbare, står vi med et væsentligt større samfundsproblem. Og her kan kun biomedicinsk forskning identificere og løse problemerne.

Artiklen "Male Reproductive Disorders and Fertility Trends: Influences of Environment and Genetic Susceptibility" er publiceret i Physiological Reviews. Physiol Rev.2016 Jan;96(1):55-97.

 

 

  

 

Redaktør