Retssager om misbrug af forskningsmidler starter nu

​Den 2. september starter første retssag, hvor Rigshospitalet har politianmeldt en ansat for misbrug af forskningsmidler.​

Siden sommeren 2013 har der i medierne været afdækket en række forhold om misbrug af eksterne forskningsmidler på danske hospitaler – og især på Rigshospitalet, hvor sagerne bl.a. har ført til, at Rigshospitalet er skredet til politianmeldelser af fem ansatte.

Samtidig blev administrationen af forskningsmidler genstand for revisionsmæssig gennemgang - ikke blot på Rigshospitalet og i Region Hovedstaden - men også på landsplan, hvor Rigsrevisionen gennemgik en række hospitalers forvaltning af forskningsmidler. Det gav anledning til skarp kritik fra statsrevisorerne, der fandt, at der generelt ikke havde været fokus på at overholde retningslinjer, og at forvaltningskulturen havde været 'særegen'.

- Vi kan forvente, at medierne vil interessere sig for og dække retssagerne, men det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om nye sager. Retssagerne handler om at få afgjort, om de ansatte, som Rigshospitalet har politianmeldt, har handlet ulovligt, siger hospitalsdirektør Per Christiansen

Efter sagerne kom frem, er der fra mange sider lagt et stort arbejde i at gennemgå dokumentation og i at styrke administration og kontrol af eksterne forskningsmidler.

- Sagerne har fyldt rigtig meget for rigtig mange på Rigshospitalet. Og selvfølgelig ville vi gerne have været dem foruden. Hvis jeg skal finde noget positivt i det skete, så er det, at vi har fået en bedre styring med eksterne forskningsmidler, der traditionelt og kulturelt har haft en friere administration, siger Per Christiansen og fortsætter:

- Vi er nu nået til det kapitel, hvor retten skal vurdere, om der er begået strafbare handlinger. Når der er faldet dom, vil vi forholde os til og kommentere sagen.

Læs resume af det samlede sagsforløb her

Redaktør