Nyt professorat styrker forskning i skræddersyet kræftbehandling

​Overlæge Ulrik Lassen, Rigshospitalet, bliver Danmarks første professor i målrettet, individuel kræftbehandling. Han har været med til at sikre Danmark en førerposition indenfor afprøvning af ny kræftmedicin

Når medicinalselskaber skal have testet ny kræftmedicin, kigger de i stigende grad mod Rigshospitalets Fase 1 Enhed. Her har overlæge Ulrik Lassen de seneste ti år stået i spidsen for opbygningen af et samarbejde med kræftafdelinger i hele Danmark om at give uhelbredeligt syge kræftpatienter mulighed for at teste den nyeste kræftmedicin.

Ulrik Lassen er nu udnævnt til professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, som Danmarks første indenfor "personalized medicine" ved tidlige kliniske lægemiddelforsøg. Hans forskning har dels fokus på at anvende genanalyser til målrettet behandling, dels på at undersøge kroppens resistensmekanismer, der er med til at afgøre, om en bestemt medicin virker på en patient. 

                                    

- Alle vores patienter får tilbud om en udvidet genanalyse, hvor både deres DNA og RNA bliver kortlagt. På den måde finder vi ud af, præcis hvilke mutationer den enkelte patient har, og se om de matcher med et af de lægemidler, vi har til afprøvning, fortæller Ulrik Lassen.
Fase 1 enheden er en af i alt tre enheder i Europa, der arbejder med så grundige og systematiske kortlægninger af patienterne.

Før Ulrik Lassen blev leder af Fase 1 Enheden arbejdede han som læge på Rigshospitalets Onkologiske Klinik, hvor han også skrev sin ph.d. afhandling. Fra 2010-2014 var han formand for Dansk Selskab for Cancerforskning, og siden 2013 har han været formand for de danske kræftlægers videnskabelige selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi.

 

Kontakt: Professor, overlæge Ulrik Lassen, telefon 3545 8923 eller mail ulrik.lassen@regionh.dk

Redaktør