En tredjedel af alle danske og svenske børn har astma eller allergi

En ny undersøgelse fra Rigshospitalet viser, at en tredjedel af de danske og svenske børn har haft børneeksem, astma eller høfeber, når de er 5 år.

30 % af alle femårige i Danmark og Sverige har børneeksem, astma eller høfeber, viser en ny undersøgelse fra Rigshospitalets BørneUngeKlinik i Juliane Marie Centret.

Undersøgelsen omfatter knap en million danske børn født 1997 til 2011 og godt 1/2 million svenske børn født 2006 til 2010. Ved at bruge oplysninger om, hvad børnene har været indlagt for og hvilke medicin de har fået, er forskerne fra Rigshospitalet nået frem til, at 30 % af alle femårige børn i Danmark og Sverige har været indlagt med eller modtaget medicin mod børneeksem, astma eller høfeber.

Børnelæge Lone Graff Stensballe fra BørneUngeKlinikken på Rigshospitalets Juliane Marie Center, som har ledet undersøgelsen, siger: "Vi har længe vidst, at disse sygdomme var vidt udbredt blandt børn og voksne i Danmark og udlandet, men det er første gang, vi får konkrete tal på, hvor stor en del af vore børn, der har symptomer på astma og allergi, allerede mens de er små".

Antallet af børn med astma og allergi er steget, men stagnerer
Vi har også vidst, at antallet af børn, der får astma og allergi, er steget markant gennem 80erne og 90erne, men heldigvis viser vores undersøgelse, at sygdommene nu ikke ser ud til at brede sig yderligere blandt danske børn", fortæller Lone Graff Stensballe.

God effekt af rygepolitik
Forskerne har en formodning om, at det er den danske rygepolitik, der sandsynligvis haft en gavnlig virkning for vores børn på dette område. "Vi kender desværre ikke nøjagtigt årsagerne til børneeksem, astma og høfeber til bunds, men vi vil naturligvis arbejde videre med bedre at forstå og dermed fremover forebygge disse meget udbredte sygdomme", fortæller Lone Graf Stensballe.

Samarbejde mellem Rigshospitalet, Statens Serum Institut og Karolinska Institutet
For at gøre undersøgelsen så god som muligt har forskere fra BørneUngeKlinikken på Rigshospitalet og Statens Serum Institut arbejdet sammen med svenske forskere fra Karolinska Institutet. Dermed kunne alle børn, som blev født i de to lande i en længere årrække, indgå i undersøgelsen. Sammen har forskerne fundet, at udbredelsen og årstidsvariationen af astma og allergi er meget ens i Danmark og Sverige, noget som bestyrker, at undersøgelsens resultater virkelig er reelle. Dog adskiller de to lande sig ved, at det ser ud som om forekomsten af astma fortsat stiger blandt svenske børn.

Der kan være tale om endnu flere børn med astma og allergi
Det var desuden et kriterium for at tælle med i undersøgelsen, at børnene havde været indlagt med børneeksem, astma eller høfeber, eller at børnene flere gange havde fået lægeordineret medicin mod astma eller allergi. Det vil sige, at der har været en læge ind over alle børnene med astma eller allergi i undersøgelsen.

Siden børn med astma og allergi ikke nødvendigvis alle bliver indlagt eller får lægeordineret medicin flere gange, vil det sige, at der reelt set kan være endnu flere børn, der har disse sygdomme.

For yderligere information, kontakt:

Læge og forskningsleder Lone Graf Stensballe
BørneUngeKlinikken, afsnit 4072
Juliane Marie Centret, Rigshospitalet
Blegdamsvej 9, DK-2100 København Ø
Tlf.: 35459727
Mobil.: 60228091
E-mail: lone.graff.stensballe@regionh.dk

Redaktør