Rigshospitalet bag app, der skal redde afrikanske mødre og spædbørn fra døden

​The Safe Delivery App er et banebrydende mobilt læringsværktøj, som kan redde mødres og nyfødtes liv i forbindelse med graviditet og fødsel i lavindkomstlande.

Stine Lund, som er ph.d. og læge ved Rigshospitalets BørneUngeKlinik og en del af Juliane Marie Centrets Enhed for Global Sundhed, står bag app'en, som er udviklet i et samarbejde mellem Rigshospitalet, Københavns Universitet, obstetriker Bjarke Lund Sørensen fra Syddansk Universitet og den danske organisation Maternity Foundation.

App med instruktionsvideoer
289.000 kvinder og over fem millioner spædbørn dør hvert år i forbindelse med graviditet eller fødsel. 99 % af dødsfaldene kommer fra udviklingslande. Langt størstedelen af dødsfaldene kunne være undgået, hvis kvinden havde haft kvalificeret fødselshjælp ved sin side.

The Safe Delivery App indeholder animerede instruktionsvideoer, som underviser sundhedspersonale i udviklingslande i, hvordan de skal håndtere fødselskomplikationer, fx hvis kvinden begynder at bløde efter fødslen, eller den nyfødte ikke trækker vejret.

App'en er designet, så den er let og enkel og kan nå ud til sundhedspersonale i de landdistrikter, hvor det normalt er dyrt og svært at nå ud med konventionelle træningsprogrammer.

Videnskabelig test af effekt
"Det var essentielt for os at have en videnskabelig tilgang i udviklingen af app’ens indhold samt at teste virkningen af app’en i videnskabelige studie", siger Stine Lund. Brugen af app’en har i et klinisk forsøg i Etiopien vist meget lovende resultater. I forsøget blev sundhedsarbejdernes evne til at håndtere en blødning efter fødslen samt evnen til at genoplive en nyfødt mere end fordoblet efter 12 måneders brug af app'en”, fortæller hun.

"En af de største udfordringer i udviklingen af app'en var at omsætte de omfattende internationale retningslinier for behandling til simple 7 minutters film med anbefalinger, som er realistiske at følge for en sundhedsarbejder med meget få ressourcer til rådighed, forklarer Stine Lund.

"I den forbindelse har vi brugt internationale eksperter blandt andet fra rigshospitalets Enhed for Global Sundhed til at validere filmenes indhold.” fortsætter hun.

App'en bygger på den eksplosive udbredelse af mobiltelefoni i Afrika, hvor der allerede er flere end 600 mio. mobilbrugere. Mobilteknologien baner vejen for nyskabende løsninger på globale sundhedsproblemer, som kan være vanskelige at adressere på grund af geografiske afstande og manglende uddannelse.

Gratis redskab til sundhedsfaglige
Den færdige udgave af The Safe Delivery App vil blive stillet gratis til rådighed for sundhedssektoren og NGO'er i udviklingslande. I partnerskab med disse større aktører vil app'en blive grundigt testet og evalueret, når den udrulles på tværs af Afrika, således at der løbende indsamles data og best practice om app'ens resultater og brugbarhed.

Stine Lund står også bag projektet Wired Mothers, som blev til hendes ph.d.-projekt ved Københavns Universitets School of Global Health. Wired Mothers, som bruger mobiltelefoner til at forbinde gravide kvinder med sundhedssystemet, er nu ved at blive implementeret som et nationalt sundhedsprogram på Zanzibar.

For yderligere oplysninger kontakt:
Stine Lund, MD, PhD stine_lund@dadlnet.dk

Redaktør