Flere alvorlige skader på små fødesteder

Mere end hvert tredje barn i Danmark fødes i dag på fødeafdelinger, med mere end 4000 fødsler om året, og afdelingerne er blevet større og større gennem de sidste to årtier. Men hvilken betydning har det for antallet af alvorlige skader?

Dette er undersøgt nærmere af afdelingslæge Maria Milland og klinikchef Morten Hedegaard fra fødeafdelingen (Obstetrisk klinik) på Rigshospitalet.  Undersøgelsen bygger på data fra Patienterstatningen i perioden 1995-2012, i alt 1872 sager.

 

Resultaterne af undersøgelsen offentliggøres i en artikel i maj-nummeret 2015​ af det internationale tidsskrift Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica  under titlen "Severe and fatal obstetric injury claims in relation to labor unit volume". Forskerne bag undersøgelsen har sammenholdt fødeafdelingens størrelse og antallet af svære samt dødelige skader på mor og barn under fødslen. Undersøgelsens viser en klar sammenhæng mellem fødeafdelingers størrelse og skader.

 

Undersøgelsen viser, at der er en øget risiko for at få alvorlige skader og skader med dødelig udgang, desto mindre en fødeafdeling er. Samtidig viser undersøgelsen, at der heldigvis er anerkendt færre svære skader gennem de sidste år, dog ikke en faldende tendens hvad angår skader med dødelig udgang.

 

Resultaterne understøtter dermed den samfundsmæssige udvikling gennem de sidste to årtier, hvor der er sket en sammenlægning af fødeafdelinger.  Patienterstatningen har i 155 sager fra årene 1995-2012 vurderet, at der er opstået en alvorlig skade på mor eller barn, i 95 sager var skaden så alvorlig, at den medførte død. Skaderne er anerkendt efter det, der hedder specialistreglen, dvs. at det blev vurderet, at en erfaren specialist ville have handlet anderledes, hvorved skaden kunne være undgået. Konsekvenserne af disse alvorlige skader har typisk været død eller svære varige men.

 

Undersøgelsens forfattere pointerer i fællesskab, at det fremover fortsat er nødvendigt at have fokus på sikkerhed og forske i, hvorledes antallet af svære skader kan reduceres yderligere.

 

Forfattere bag undersøgelsen og artiklen anbefaler ikke, at flere fødesteder i Danmark skal lukkes, for det er vigtigt for de fødende, at der er en acceptabel afstand til fødestedet. For de mindre fødeafdelinger kan det dog være en udfordring at fastholde ekspertise, og måske at få den tilstrækkelige erfaring, som er nødvendig for at kunne klare hyperakutte og alvorlige situationer med fødsler.  

 

Politikerne bør have fokus på dette, mener forfatterne og give tilstrækkeligt med midler til de mindre afdelinger til, at de kan opretholde de nødvendige kompetencer.

 

Læs abstract fra artiklen på:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aogs.12606/abstract

 

For yderligere information, kontakt


Maria Milland

Afdelingslæge

Obstetrisk Klinik,

Juliane Marie Centret

Rigshospitalet
Tlf. + 45 35459678

Mail: maria.milland@regionh.dk


Alternativt

Linda Svenstrup Munk

Kommunikationsrådgiver

Juliane Marie Centret

Rigshospitalet

Tlf. 35453922 / 22966898

Linda.svenstrup.munk@regionh.dk

 

For henvendelser der vedr. p​atienterstatningen generelt:

Kontakt Charlotte Wamber

Kommunikationschef

Patienterstatningen,

Tlf. 2027 7087.

Redaktør