​​​​​​​​

Yngre forsker fra Diagnostisk Center får hædersmedalje

Læge, lektor, ph.d. Christina Christoffersen fra Klinisk Biokemisk Afdeling i Diagnostisk Center modtager hædersmedalje fra Selskabet for Teoretisk og Anvendt Terapi for en banebrydende opdagelse af en protein-fedt forbindelse, som kan ændre vores syn på sygdomme som åreforkalkning, blodforgiftning og sklerose
4. april 2014Læge, lektor, ph.d., Christina Christoffersen, Klinisk Biokemisk Afdeling, Diagnostisk Center Rigshospitalet og Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet, har fået tildelt Selskabet for Teoretisk og Anvendt Terapis hædersmedalje til yngre forskere 2013. Hædersmedaljen uddeles hvert år som opmuntring til fortsat forskningsarbejde til en yngre dansk forsker, der har udført særlig fortjenstfuld og perspektivrig forskning indenfor teoretisk og/eller anvendt lægevidenskabelig forskning.

Banebrydende opdagelse

Medaljen tildeles læge, lektor, ph.d. Christina Christoffersen som en hæder for en banebrydende opdagelse af en protein-fedt forbindelse (apoM/S1P komplekset), som kan ændre vores syn på sygdomme som åreforkalkning, blodforgiftning og sklerose.

Christina Christoffersen har siden 2003 arbejdet med apolipoprotein M (apoM) med det formål at forstå den biologiske funktion af proteinet. Hun har haft ansvaret for at drive projektet i samarbejde med klinikchef Lars Bo Nielsen fra Klinisk Biokemisk Afdeling i Diagnostisk Center på Rigshospitalet og professor Björn Dahlbäck, fra Kemisk Laboratorium i Malmø.

- ApoM er bundet til overfladen af de gode kolesterolholdige partikler (HDL). For at karakterisere funktionen af apoM har vi udviklet en række nye metoder i vores laboratorium, men også klonet forskellige musemodeller til formålet. I både musemodeller og i mennesker har vi vist, at apoM betyder noget for kolesterol metabolismen. Det kan have en gavnlig effekt på åreforkalkning, men det kan også binde små fedtstoffer i blodet. Det fortæller Christina Christoffersen og fortsætter:

Seneste store gennembrud

- Det seneste store gennembrud kom, da vi kunne beskrive, hvordan apoM transporterer fedtstoffet Sphingosine-1-Phosphat i en bindingslomme midt i apoM proteinet. Sphingosine-1-phosphat er vigtigt for at opretholde en normal karbarriere, men har også stor betydning som signalstof til inflammatoriske celler fx lymfocytter. Man har i mange år vidst, at HDL har en betydning for karvæggens funktioner, men man har ikke kendt detaljerne. Med vores arbejde er man kommet et skridt nærmere til at forstå, hvordan HDL og karvæggens celler kan kommunikere ved hjælp af komplekset apoM/ Sphingosin-1-phosphat.

Et ændret syn på sygdomme

Opdagelsen kan ændre vores syn på flere sygdomme, fordi man i mange år har beskrevet HDL som det gode kolesterol, men der har været mange facetter af HDL metabolismen, man ikke har kendt til.

- Vores opdagelse betyder, at vi nu kan forstå, hvordan HDL kommunikerer med karvæggen. Det betyder også, at vi kan begynde at udforske sygdomme, hvor denne kommunikation måske er defekt, fx er der ved multiple sclerose en uhensigtsmæssig vandring af lymfocytter over karvæggens barriere ind hjernens væv. Det er muligt apoM/ sphingosin-1-phosphat komplekset kan have betydning for disse utætheder i karvæggen hos patienter med multiple sclerose.

- Vores opdagelse kan også have betydning for patienter med blodforgiftning (sepsis). Disse patienter har særlig store problemer med karvæggens barriere. Et studie har vist, at sepsis patienter har lavt apoM. Hvorvidt apoM/sphingosin- 1-phosphat kan blive et nyt target i behandling eller monitorering af disse patienter, vil fremtiden vise.

Stærkt klinisk perspektiv

Christina Christoffersen er en del af forskningsgruppen molar på Biomedicinsk Institut på Københavns Universitet, der udfører forskning, der sikrer den videre forståelse af organsystemernes funktion, patologi, patofysiologi og farmakologi. Der er tale om grundforskning med et stærkt klinisk perspektiv. Instituttet søger dermed at bidrage med ny viden til gavn for diagnostik og patientbehandling.

- Vi arbejder videre med at udbygge vores forståelse af apoM/Sphingosin- 1-phosphat med særlig fokus på karvæggen og sygdomme relateret dertil, for der er fortsat mange ubesvarede spørgsmål og hypoteser, som skal testes, siger Christina Christoffersen.

Fra Indenrigs nr. 6 31. marts 2014


Redaktør