​​

Videnscenter for patientstøtte har vokseværk

Forskning: Siden Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte blev etableret i 2011 er det vokset støt. Centret har i dag igangsat fire forsknings- og udviklingsprojekter med fokus på børn som patienter og pårørende.

Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte har netop igangsat fire forskningsprojekter, der handler om børn, unge og børnefamilier som både patienter og pårørende. De mange nye projekter har betydet, at centreret har ansat 9 nye medarbejdere inden for det sidste halve år.
 
”Målet med projekterne er, at børn, unge og børnefamilier, som kommer i kontakt med hospitalet, får en forbedret psykosocial støtte, hvad enten de selv er syge eller pårørende. Vi ved, at der i dag er et uopfyldt behov blandt denne gruppe for hjælp til både at mestre sygdommen og dens psykosociale konsekvenser. Dertil kommer, at nogle særligt sårbare patienter har behov for støtte til at navigere i vores til tider komplekse sundhedssystem – ikke mindst i skellet mellem hospital og kommune og almen praksis. Derfor involverer projekterne kompetenceudvikling af sundhedspersonalet, så de sættes i stand til systematisk at identificere børn, unge og familier, som har brug for støtte og til at tage de nødvendige samtaler – også de svære,” siger centerleder Carolina Maier.

Hent viden og inspiration


Som sundhedsfaglig kan du bruge videnscentret til at finde ny viden og inspiration til arbejdet med patientstøtte. Centret har etableret Vidensforum for Patientstøtte, hvor du kan møde andre sundhedsfaglige med interesse for patientstøtte. På næste møde i vidensforummet tages metoder til at støtte patienten i at blive en bedre selvhjælper op.

Videnscentret tilbyder også undervisning i, hvordan vi i det dagelige kan blive bedre til at støtte patienter og pårørende psykisk og eksistentielt.

Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte blev etableret i 2011 som et regionalt videnscenter, placeret under Neurocentret. Videnscenter formidler og udvikler viden om tilbud om støtte, der hjælper patienter til at håndtere et sygdomsforløb. 

Læs mere om Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte
Læs mere om Vidensforum for Patientstø​tte​

Redaktør