Videnscenter for børnesmerter bliver en realitet

Børn skal ikke have stærke smerter efter en operation, fordi sundhedsvæsnet ved for lidt om børns smerter.

​​​

Regionsrådet i Region Hovedstaden har vedtaget 3 konkrete tiltag, der skal sikre en endnu bedre behandling af børn og unge i sundhedsvæsnet. Et af de nye tiltag er etablering af et Videnscenter for Børnesmerter på Rigshospitalet.

Region Hovedstaden vedtog sidste år en børnepolitik, der skal løfte kvaliteten i behandlingen af syge børn og unge. Nu sættes der fokus på korrekt medicin og en bedre lindring af smerter hos børn

​Videnscenter for børnesmerter

Smertebehandling af børn er langt mere komplekst end for voksne. Det skyldes blandt andet, at det er afhængigt af barnets udviklingstrin, barnets evne til at sætte ord på, hvordan det føles og forståelsen af begrebet smerte.

Region Hovedstaden har valgt at give støtte til et Videnscenter for børnesmerter på Rigshospitalet.

Her skal eksperter undervise læger og sygeplejersker på hospitalerne i, hvordan man bedst behandler børn med smerter. Nogen gange handler det ikke om medicin, men mere om at barnet skal være trygt ved situationen. På den måde kan man eksempelvis undgå, at barnet skal holdes fast, for så gør det slet ikke så ondt.

- Det er dybt tragisk, når et barn bliver alvorligt sygt. Derfor skal vi sikre, at vores sundhedssystem er gearet så godt som overhovedet muligt, når det gælder indsatsen for børn- og unges sundhed, siger Karin Friis Bach (R), formand for Sundhedsudvalget

Fakta

 • Regionsrådet vedtog i oktober 2013 en Børne- og Ungepolitik
 • Politiken indeholder syv overordnede indsatsområder, som løbende skal konkretiseres inden for de muligheder økonomien giver:
  1. Behandlingen af børn og unge skal ske på et højt fagligt niveau
  2. Region Hovedstaden skal have familievenlige hospitaler og psykiatriske centre
  3. Der skal være tilbud til unge og overgangen fra børneafdeling til voksenafdeling skal ske på en tryg og velplanlagt måde
  4. Der skal være aktiv inddragelse af forældre og tilbud om støtte
  5. Der skal være et velfungerende tværsektorielt samarbejde
  6. Der skal være særlig støtte til sårbare familier
  7. Der skal være fokus på børn og unge, der er pårørende til alvorligt syge
 • I Region Hovedstadens budget for 2014 er der afsat i alt 5 mio. kr. til en række konkrete projekter og indsatser, der udvikler og understøtter behandlingen af børn og unge. Og i de følgende år er der afsat yderligere 4 mio. kr. til formålet.

Læs mere om de overordnede indsatsområder og se Region Hovedstadens pressem​eddelelse​ om konkretiseringen.

For yderlige oplysninger om Videnscenter for Børnesmerter, kontakt:

Susanne Molin Smertesygeplejerske på Rigshospitalet
Tlf: 35 45 13 41
E-mail: susanne.molin.friis@regionh.dkRedaktør