Vi er gode til at modtage patienter viser LUP-undersøgelse

Ifølge årets LUP-undersøgelse er patienterne især tilfredse med deres modtagelse, og at de har en kontaktperson, der tager ansvar for deres forløb.

​​​​​

Vi er gode til at tage imod vores patienter, ligesom patienterne er glade for, at de har en kontaktperson, der tager ansvar for deres forløb i afdelingen eller ambulatoriet. Det viser årets LUP-undersøgelse (nationale Landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser) fra Neurocentret. Ifølge patienterne kan vi dog fortsat blive bedre til at håndtere fejl og informere om livsstilens betydning for helbredet. Resultaterne er stort set de samme som sidste år.

​Sammenfaldne svar for patienter hos N og NK

Det er ambulante og indlagte patienter fra henholdsvis Neurokirurgisk og Neurologisk Klinik, der har svaret på spørgsmål om deres oplevelser. Spørgsmålene er kun stillet til klinikker med sengeafsnit, derfor er hverken Klinisk Neurofysiologisk Klinik, Neuroanæstesiologisk Klinik eller Krisepsykologisk Enhed omfattet af undersøgelsen.
Der er en del sammenfald på tværs af klinikkerne mellem de områder flest patienter har peget på som henholdsvis negative og positive. De sammenfaldne resultater er samlet nedenfor. 
Resultaterne fra årets LUP-undersøgelse skal sammen med patientfeedbackmøderne i klinikkerne være med til at vise, hvor vi i Neurocentret fremadrettet skal gøre en ekstra indsats for, at patienter og pårørende føler sig Ventet og Velkommen.

Resultater fra årets LUP-undersøgelse
Det er vi allerede gode til
”Kontaktperson tager ansvar for forløbet”

NK ambulatorium: 86 % positiv/meget positiv
N ambulatorium: 98 % positiv/meget positiv
NK indlagte: 98 % positiv/meget positiv
N indlagte: 97 % positiv/meget positiv

”Modtagelsen i ambulatoriet/afdelingen er god”
NK ambulatorium: 97 % positiv/meget positiv
N ambulatorium: 97 % positiv/meget positiv
NK indlagte: 95 % positiv/meget positiv
N indlagte: 89 % positiv/meget positiv

”Patienten har tillid til at få den rette sygeplejefaglige behandling”
NK ambulatorium: 96 % positiv/meget positiv
N ambulatorium: 96 % positiv/meget positiv 
NK indlagte: 92 % positiv/meget positiv
N indlagte: 93 % positiv/meget positiv

”Afdelingen informerer godt om ventetid fra indkaldelse til indlæggelse”
NK indlagte: 97 % positiv/meget positiv
N indlagte: 89 % positiv/meget positiv
Spørgsmålet er kun stillet til indlagte patienter

”Patienten får telefonisk kontakt efter besøg”
NK ambulatorium: 100 % positiv/meget positiv
N ambulatorium: 95 % positiv/meget positiv
Spørgsmålet er kun stillet til ambulante patienter

Her er plads til forbedringer
”Personalet er gode til at håndtere fejl”
NK ambulatorium: 38 % negativ/meget negativ (13 svar)
N ambulatorium: 54 % negativ/meget negativ (43 svar)
NK indlagte: 43 % negativ/meget negativ (14 svar)
N indlagte: 100 % negativ/meget negativ (8 svar)
Vær opmærksom på meget lav svarprocent og dermed høj statistisk usikkerhed

”Er tilstrækkeligt informeret om livsstilens betydning for helbredet”
NK ambulatorium: 52 % negativ/meget negativ
N ambulatorium: 53 % negativ/meget negativ
NK indlagte: 59 % negativ/meget negativ
N indlagte: 50 % negativ/meget negativ

”Patienten ved hvilke symptomer, der kræver kontakt efter udskrivelsen”
NK ambulatorium: 22 % negativ/meget negativ
N ambulatorium: 33 % negativ/meget negativ
NK indlagte:  30 % negativ/meget negativ
N indlagte: 31 % negativ/meget negativ

”Modtager tilstrækkeligt informationsmateriale”
NK ambulatorium: 25 % negativ/meget negativ
N ambulatorium: 23 % negativ/meget negativ
NK indlagte: 20 % negativ/meget negativ
N indlagte: 36 % negativ/meget negativ

”Patienten har kontaktperson med særligt ansvar”
NK ambulatorium: 29 % negativ/meget negativ
N ambulatorium: 21 % negativ/meget negativ
NK indlagte: 22 % negativ/meget negativ
N indlagte: 30 % negativ/meget negativ

”Personalet informerer om årsagen til ventetid ved modtagelsen”
NK ambulatorium: 42 % negativ/meget negativ
N ambulatorium: 57 % negativ/meget negativ
Spørgsmålet er kun stillet til ambulante patienter

​ Se alle LUP-resultater for Neurocentret 2013

Redaktør