Verdens førende i behandling af svulster på høre-balancenerven

Udvikling af nye operationsteknikker, højteknologisk udstyr og verdens største database har sikret, at Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik på Rigshospitalet er verdens førende inden for behandling af svulster på høre-balancenerven.

​​​​

Fire uger efter operation for svulst på venstre høre-balancenerve og implantation af magnet i ​kranieknoglen bag øret. Den implanterede magnet kan ikke ses under den intakte hudApparaturet ses under anvendelse. Inderst mod huden skaber en rund, sort magnet kontakt til den indre magnet. Herved fastholdes det grå vibrationshøreapparat, og vibrationer udløst af lyd kan transmitteres til kranieknoglen og videre til det indre øre på den modsatte side​


I oktober 2013 udførte ørekirurger fra Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik på Rigshospitalet en nyskabende operation. For første gang nogensinde kombinerede man det, at fjerne en svulst på høre-balancenerven med det, at implantere en magnet fra det nye BAHA Attract-system i kranieknoglen bag øret. Siden oktober har 11 patienter gennemgået operationen, og fremover regner klinikken med årligt at operere ca. 30 patienter. 

Magnetbaseret system

- Det magnetbaserede system er helt nyt. På verdensplan er vi ganske enkelt de første, der har indsat det i forbindelse med fjernelse af svulster, fortæller overlæge Per Caýe-Thomasen fra Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk klinik. 

BAHA Attract-systemet er en hjælp til patienter med ensidig døvhed eller mekanisk høretab. Systemet fungerer ved, at man fastgør et magnetisk vibrationsapparat (billedet t.h.) til den indopererede magnet. Når apparatet opfanger lyd, vil vibrationer overføres gennem huden til den indre magnet og dermed kraniets knoglestrukturer og videre til det indre øre på den modsatte side. Lyden vil da opfattes fra begge sider og derfor forbedre hørelsen betydeligt. 

​Ikke kun bedre hørelse

Det er ikke kun den forbedrede hørelse, der er en fordel for patienterne. Den indopererede magnet er i modsætning til de eksisterende, skruebaserede systemer ikke synlig, da magneten ligger under intakt hud (billedet t.v.), hvilket naturligvis er en stor kosmetisk fordel. Systemet er desuden alene forbundet ved brug af magnetisk tiltrækning, og en sådan løsning reducerer risikoen for infektion, inflammation og andre komplikationer i huden. 

- Det er naturligvis også en kæmpe gevinst for patient såvel som personale, at man ved at kombinere det at fjerne svulsten med det at implantere magneten kan nøjes med én operation i stedet for to, siger ørekirurg Per Cayé-Thomasen, der udfører operationen. 

Nyt højteknologisk udstyr

På den teknologiske front er der ligeledes gjort store fremskridt i forbindelse med det af fjerne svulster hos patienter hvis hørelse er intakt. Som et af kun tre steder i verden anvender ørespecialisterne på Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik nyudviklet, højteknologisk udstyr, der løbende monitorerer høre-balancenervens funktion under operationen. Udstyret muliggør som noget helt nyt en sikker lokalisation af hørenerven på svulstens overflade og monitorerer også løbende ansigtsnervens funktion.

Afgørende forbedring

Skulle der ske funktionsnedsættelse af høre-balancenerven under dissektion af svulsten, vil systemet reagere og inden for kun 3-6 sekunder gøre opmærksom på, at noget er galt. Det er en afgørende forbedring i forhold til andet udstyr, der reagerer med 30-60 sekunders forsinkelse, fordi der efter de 30-60 sekunder kan være sket uoprettelig skade på høre-balancenerven. 

- Det betyder, at anvendelsen af det nye udstyr forøger sandsynligheden for at bevare patientens hørelse ganske betydeligt, hvilket er et stort fremskridt, siger Per Cayé-Thomasen. 

Verdens største database

 Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk klinik har etableret verdens største database med data for alle patienter med svulst på høre-balancenerven, som er diagnosticeret siden 1976. 

Databasen indeholder i skrivende stund data for over 3.100 patienter og danner løbende grundlag for en intensiv forskningsindsats, der indtil nu har ført til over 120 publikationer i internationale fagtidsskrifter samt flere doktordisputatser. Det er disse forskningsresultater, der danner grundlaget for behandlingsstrategien – ikke bare i Danmark, men på en lang række centre over hele verden.  

Af Lasse Bruun Jonnassen

Fra IndenRigs​ nr. 4 marts 2014​


Redaktør