Ventet og velkommen - Hvad er vigtigt for patienterne

Ventet og Velkommen - hvad er SÆRLIGT VIGTIGT for patienterne i deres møde med os?

​​​

Som led i implementering af Planetree er 2 indsatsområder valgt: ”Ventet og Velkommen” samt ”Gode Fysiske Rammer”. Indsatsområderne er valgt ud fra følgende kriterier:

 • Her giver det mening at udvikle FÆLLES STANDARDER
 • Flere afsnit på tværs af klinikkerne havde valgt netop disse temaer, hvilket giver mulighed for ”stordrift”
 • ”Ventet og Velkommen” bliver også et regionalt indsatsområde – hvilket giver forventning om støtte og samarbejdsmuligheder
 • Det igangsatte nybyggeri sætter gang i mange om-rokeringer, hvilket i kombination med nedslidning og pladsmangel øger behovet for en mere professionel og koordineret renoveringsindsats
 • De 2 indsatsområder giver mulighed for at tydeliggøre den patientcentrerede kultur, vi ønsker at styrke – ikke kun omsat til klare retningslinier og tydelig handling – men også i de fysiske omgivelser

De 2 indsatsområder benævnes fremadrettet som ét projekt med flere indsatser – og vil gå under overskriften ”Ventet og Velkommen”. Det skyldes, at vi primært vil koncentrere os om at forbedre de fysiske områder, der centrerer sig om patienternes velkomst: Repos’er, modtagelse og venteområder.

Der er nedsat en projektgruppe, der lige nu analyserer data og planlægger forbedringstiltag. Projektgruppen får hjælp fra eksterne antropologer – der har afdækket, hvad der er særligt vigtigt for patienterne, når det handler om at føle sig ventet og Velkommen. Læs mere herom i nedenstående faktabokse.

Hvad er det patienterne finder særligt vigtigt?


Hvad mener patineterne om Ventetid?

​Ambulante patienter

Hele vejen rundt i Finsencentret er der størst utilfredshed med information om ventetid ved modtagelsen.

Mange oplever unødig ventetid, der forlænger deres besøg:
 • ONK = 17% negativ eller meget negativ (n = 376)
 • HÆM = 24% negativ eller meget negativ (n = 229)
 • INF = 15% negativ eller meget negativ (n = 201)
 • REUMA = 9% negativ eller meget negativ (n = 233)


Indlagte patienter

Hele vejen rundt oplever patienterne unødig ventetid, der forlænger deres ophold

 • ONK = 18% negativ eller meget negativ (n=115)
 • HÆM = 19% negativ eller meget negativ (n=93)
 • INF = 26% negativ eller meget negativ (n = 31)
 • REUMA = 26% negativ eller meget negativ (n = 27)

(LUP 2012)


Projektgruppen, der arbejder med Ventet og Velkommen

 • Janne Due Sommerset (Udviklingssygeplejerske, Hæmatologisk Klinik)
 • Lone Nørgaard (teamansvarlig overlæge, Onkologisk Klinik)
 • Ulrikka Andersen (sygeplejerske, Radioterapien)
 • Ditte Vest Hansen (sygeplejerske, Onkologisk Klinik)
 • Martin Kristensen (sygeplejerske, Infektionsmedicin og Reumatologi
 • Mie Pia Diehringer (ledende lægesekretær, Hæmatologisk Klinik m. særligt ansvar for udvikling af uddannelse til frontpersonalet)
 • Maibritt Beyer (projektkoordinator, Finsenstab)
 • Karen Skjødt Hansen og Azadeh Afsar (konsulenter fra Enheden for Evaluering og Brugerundersøgelser)
 • Katrina Pitt Winther (projektleder, Finsenstab)

Dertil kommer en styregruppe, en referencegruppe af medarbejdere – og et patientpanel, der er ved at blive etableret


Redaktør