Udvidelse af antallet af planlagte tider til operationer af børn i Juliane Marie Centret

Ventetider og behandling i Juliane Marie Centret. ​

​​

Der har i de seneste par dage været indlæg i MetroXpress, Politiken og andre medier om, at børn i behandling for kræft på Rigshospitalet kommer til at vente og faste i længere tid end rimeligt, inden de kommer til behandling i bedøvelse på operationsgangen i Juliane Marie Centret. Ventetiden skyldes bl.a. for få planlagte tider på operationsstuerne til børnene og uhensigtsmæssige arbejdsgange mellem afdelingerne.​

Tiltag

Efter et møde med alle involverede afdelinger, har vi besluttet følgende for at ændre på den nuværende situation:

Udvidelse af planlagte tider til operation af børn

Juliane Marie Centret har besluttet at udvide de planlagte tider til operationer af børn, og heri indgår kemobehandling af børn under bedøvelse. Udvidelsen starter fra på torsdag og betyder, at operationstiderne udvides med én ekstra planlagt dag om ugen. Der vil derfor fremover være planlagte tider til operation af børn til kemobehandling og andre operationer af børn alle ugens 5 hverdage. Dette vil sikre, at ingen børn kommer til at faste eller vente mere end rimeligt.

Forløbskoordinator udpeget

Vi har fra dags dato udpeget en af de faste overlæger og en afdelingssygeplejerske som forløbskoordinatorer til at sikre, at børnene kommer til på operationsgangen på det rigtige tidspunkt, så vi undgår, at de får unødig lang ventetid og fastetid.

På længere sigt vil vi ansætte én fast koordinator, hvis vigtigste funktion bliver at koordinere patientforløbet og sikre hensigtsmæssige arbejdsgange og sikre optimal kommunikation mellem de involverede afdelinger og forældrene.

På denne måde sikrer vi, at alle børn ud over at få den bedst mulige, højt specialiserede behandling, samtidig får et velkoordineret og smidigt forløb på tværs af afdelinger i centret.

Centerdirektør Bent Ottesen

Centerchefsygeplejerske Sanne Wilsdahl

Juliane Marie Centret
Rigshospitalet
29. januar 2014


Redaktør